Špoģu vidusskola

Adrese: Šosejas ielā 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481
e-pasts: spogu.vidusskola@viski.lv
tel./ fax.: 65426880
sekretāre: 65426881
medmāsa: 65426871; mob.:25620822
informātikas kabinets: 65426882

karogsHIMNA

Var daudzus ceļus iegūt, arī zaudēt,
Bet domās viens būs neparasti balts.
Vai abās ceļa malās sārto kļavu audzes,
Vai vējā trīsodamas skolas apses šalc.

Lai kādās dzīves tālēs neaizsniegtās
Mūs katru liktens līdzi aizvedīs,
Bet pirmais skolas sols un pirmais skolas valsis
Man vienmēr mūžam paliks atmiņā.

Nu atkal minu Špoģu skolas pakāpienus,
Un Dubnas vējš mani liegi noglāsta,
Un redzu skolas priekšā stalto bērzu audzes,
Kas mani sveicot aizved bērnībā.

Var daudzus ceļus iegūt, arī zaudēt,
Bet domās viens būs neparasti balts.
Šo ceļu tu man sāki, un paldies par to;
Šo ceļu dzīvē, kurā jādzīvo.

Atjaunināts