Izglītības pārvaldes mājas lapa pārcelta
https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/izglitiba/
Informācija Daugavpils novada sporta skolas izglītojamo vecākiem
Daugavpils novada sporta skola informē par pievienošanu Ilūkstes novada Sporta skolai ar 2022. gada 1. janvārī.
No 2022. gada 1. janvāra būs izveidota jauna sporta skola – Augšdaugavas novada sporta skola.