15 000 eiro paredzēti gada labāko pedagogu materiālai stimulēšanai

Pieņemti noteikumi par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu un direktoru materiālās stimulēšanas kārtību. Noteikumi nosaka kādā veidā tiks organizēta materiālā stimulēšana un kādi būs materiālās stimulēšanas kritēriji.

Noteikumu mērķis ir veicināt direktoru un pedagogu kvalitatīvu izaugsmi, konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību, kā arī novērtēt pedagoga ieguldīto darbu izglītojamo attīstības dinamikas sekmēšanā, neatkarīgi no viņa sākotnējām spējām un sagatavotības pakāpes.

Pedagogu un direktoru materiālā stimulēšana tiks finansēta, izmantojot Daugavpils novada pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzētos līdzekļus – 2016. gada budžetā šim mērķim iestrādāti 15 000 eiro. Pedagogu skaitu, kas no katras izglītības iestādes varēs pretendēt uz materiālo stimulēšanu, tiks paziņots līdz kārtējā gada 1. martam. Materiālais atbalsts tiks piešķirts vienu reizi gadā Skolotāju dienā.

Izvirzīt pedagogus būs tiesības direktora izveidotai komisijai, savukārt tiesības izvirzīt direktorus būs izglītības iestādes kolektīvam, iesniedzot to Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldei līdz kārtēja gada 31. augustam.

Vērtēšanas kritērijos iestrādāts novērtēt pedagoga ikdienas darbu mācību stundās, izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, profesionālās meistarības paaugstināšanu, pozitīvu saskarsmi un iesaistīšanos pieredzes apmaiņā. Savukārt direktorus vērtēs pēc ieguldītā darba skolas izvirzīto uzdevumu īstenošanā, mācību kvalitātes un pedagogu atbildības līmeņa paaugstināšanu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *