- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

22. augustā DNKC “Vārpa” notika seminārs Daugavpils novada izglītības iestāžu administrācijai un bāriņtiesu pārstāvjiem

22. augustā DNKC “Vārpa” notika seminārs Daugavpils novada izglītības iestāžu administrācijai un bāriņtiesu pārstāvjiem, kura laikā visiem klātesošajiem bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs sniedza informāciju par tēmu “Bērnu ar uzvedības, garīga rakstura traucējumiem agrīna atpazīšana un palīdzības iespējas bērnu un pusaudžu vecumā”. Semināra otrajā daļā izglītības iestāžu administrācija tika iepazīstināta ar piedāvājumu skolām jaunajā mācību gadā no Zinātkāres centra ZINOO, aktualitātēm audzināšanas jomā, mācību darbā, nozīmīgākajām aktivitātēm bērnu atbalstam un uzdevumiem 2019./2020. mācību gadā.