Aizvadīta Mazpulku Vislatvijas nometne Neretā

Kalupes pamatskolas 5 mazpulcēni izzinošā un sportiskā garā aizvadīja  piecu dienu   Mazpulku nometni “Visu daru es ar prieku!”

Lai rosinātu bērnus un jauniešus izzināt vidi, kā arī sportiskā un veselīgā gaisotnē pavadīt brīvo laiku, biedrība “Latvijas Mazpulki” Neretas novada Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā rīkoja  lielo vasaras nometni, kurā pulcējās mazpulcēni un mazpulku vadītāji no visas Latvijas. Neretas centrā “izauga” telšu pilsētiņa ar interesantiem ielu nosaukumiem. Kalupes mazpulcēni dzīvoja “Greizo ratu ielā”. Kā Katras telts atpazīšanas zīme bija tās  numurs un noformējums.

Nometnē piedalījās arī ārzemju viesi no Igaunijas un Šveices, kā arī brīvprātīgie jaunieši no Latvijas Mazpulku Rīgas Klubiņa (Līga un Dāvis Liepiņi-bijušie Kalupes mazpulcēni), kuri vadīja 16 grupas: ģeologu, ekologu, hidrologu u. c. Mazpulcēnus aizrāva Profesora Skābekļa interesantais stāsts nometnes atklāšanas laikā.

Katra diena nometnē iesākās ar rīta rosmi, bet zemes, gaisa un ūdens noslēpumus atklāja kopā ar Profesoru Skābekļi.

Zemes, augsnes un ūdens dienā mazpulcēni veica vides pētījumus un eksperimentus zemes, augsnes un ūdens izzināšanai. Radošajās darbnīcās “Zemes dārgumi” no dabiskajiem materiāliem darināja sadzīvē izmantojamus priekšmetus. Ekskursijas,  zemes izzināšana, vizītes bioloģiskajās zemnieku saimniecībās mazpulcēnus pārliecināja, ka ikvienam ir iespēja būt savas zemes saimniekam. Šī diena noslēdzās ar spēļu vakaru, Profesora Skābekļa “Trako viktorīnu” un nakts trasi, kurā nometnes dalībnieki demonstrēja savu prasmi pārvarēt dažādus šķēršļus.

Gaisa un laika apstākļu dienā notika praktiskas nodarbības un eksperimenti “Lidojumam labvēlīgs laiks”, azartiskas un sportiskas aktivitātes “Novērs dabas katastrofas!”. Vakarā nometnes dalībnieki piedalījās talantu parādē “Ejam gaisā!” un atpūtās diskotēkā.

Augu, meža, putnu un kukaiņu dienā mazpulcēni devās 12 km garā pārgājienā “Pa zvēru pēdām”, veicot dažādus teorētiskus un praktiskus uzdevumus. Vakarā uz “Meža karnevālu” mazpulcēni devās maskās, kas bija sagatavotas jau iepriekš. Katrs mazpulks izcēlās ar savām īpašajām maskām. Kalupieši iejutās mārīšu tēlos..

Ekoloģijas dienā notika nodarbības “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” par cilvēka ietekmi uz norisēm dabā. Neformālās aktivitātēs dalībnieki veica nometnes izvērtējumu, bet jauno pētnieku komandas prezentēja, ko jaunu atklājušas savā profesijā.

Lietderīga, izzinoša un interesanta programma bija mazpulku vadītājiem. Piemēram, kā rīkoties ar GPS, lekcija “Bērnu tiesību aizsardzība un sadarbība ar vecākiem”, ko vadīja VBTAI, ciemošanās pie Neretas sakoptāko sēto īpašniekiem, pirts slotu siešana un pirts apmeklējums, vakarēšana, radošās darbnīcas – rotu un dāvanu somiņas veidošana, ekskursijas pie Neretas uzņēmējiem un uz J. Jaunsudrabiņa muzeju.

Lielu paldies gribas pateikt  z./s “Ziediņi” īpašniecei Janīnai Kursītei, kura sponsorēja 4 Kalupes mazpulcēnu dalību nometnē, Kalupes sociālā dienesta vadītājai L. Liepiņai un Kalupes z./s. “Alejas” saimniekiem Guntim un Sandrai.

Kalupes mazpulcēni ir apņēmības pilni dalīties gūtajā pieredzē ar Daugavpils novada mazpulcēniem un organizēt kādu pasākumu savā skolā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *