Apstiprina nākamā mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus

Otrdien, 20.maijā, valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus par valsts pārbaudes darbu norises laikiem 2014./2015.mācību gadā.

Noteikumi nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 2014./2015.mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos. Noteikumi nosaka arī norises laiku eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde.

Samazinot 12.klašu izglītojamo slodzi valsts pārbaudījumu laikā maija beigās un jūnijā, noteikumi paredz visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2015.gada martā.

Tā kā svešvalodu eksāmenu norisei nepieciešamas vairākas dienas, un tajos piedalās liels pedagogu skaits, tad to norise ieplānota pavasara brīvlaikā, lai netiktu traucēts pārējo izglītojamo mācību process. 12.klases izglītojamiem pavasara brīvlaiks ir noteikts pēc svešvalodu eksāmenu norises – no 2015.gada 23.marta līdz 2015.gada 27.martam. Svešvalodu eksāmenā tiek vērtētas izglītojamo vispārējās prasmes saprast un lietot valodu, tāpēc ir pieļaujama tā norise pirms mācību priekšmeta apguves noslēguma, kas būtiski neietekmē izglītojamo sasniegumu vērtējumu eksāmenā.

Svešvalodu eksāmenu norise 2015.gada martā dod iespēju izglītojamo svešvalodu eksāmenu darbu vērtēšanu sākt ātrāk un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegt 2015.gada 30.jūnijā.

Ņemot vērā, ka diagnosticējošo darbu mērķis ir uzlabot izglītojamo sasniegumus jau mācību procesa laikā, noteikumi paredz 3. un 6.klases diagnosticējošo darbu norisi 2015.gada februārī – martā. Pēc diagnosticējošo darbu norises skolotājs izvērtēs izglītojamo sasniegumus un organizēs darbu izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidei.

Diāna Ļaha
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālrunis: 67212415
E-pasts: diana.laha@visc.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *