Atbalsta pasākums Zinātniski pētniecisko darbu izstrādei

Zinātniski pētnieciskai darbs ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm.

ZPD attīsta prasmi īsi, kodolīgi izklāstīt informāciju. Māca informāciju izvērtēt. Skolēnam regulāri jāsadarbojas ar darba vadītāju. Lai ZPD vadīšana būtu kvalitatīva 12. janvārī notika Augšdaugavas novada ZPD vadītāju seminārs. Filoloģijas zinātņu doktore Olesja Ņikitina iepazīstināja skolotājus ar būtiskākajām prasībām, kas jāievēro rakstot ZPD un izstāstīja arī raksturīgākās kļūdas. Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja (Augšdaugavas novada ZPD vadītāja) Airita Šuksto iepazīstināja skolotājus ar galvenajiem akcentiem, kuriem jāpievērš uzmanība, vadot ZPD: skolēna sadarbība ar skolas bibliotekāri, skolēna savstarpēja sadarbība ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, sadarbība ar Daugavpils universitātes pasniedzējiem, lai pētījumā būtu iespēja izmantot DU laboratorijas, skolotāju savstarpējā sadarbība gan ZPD vadīšanā, gan kompetencēs balstītajā mācību procesā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *