- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Atkal sauc skolas zvans

2.septembrī Sventes vidusskolas aktu zālē visa skolas saime pulcējās uz tradicionālo Zinību dienas pasākumu. Pēc pasākuma svinīgas atklāšanas, kopīgas himnas dziedāšanas un direktora uzrunas, kā jau ierasts, pasākuma vadītāju lomā iejutās grāmatu varoņi. Šogad tie bija Blaumaņa Velniņi, kuri aicināja bērnus būt radošiem, fantazēt un padarīt skolas dzīvi interesantu un piedzīvojumiem bagātu.

Mācības skolā šajā mācību gadā Vispārējā pirmsskolas izglītības programmā uzsāka 13 izglītojamie, pamatizglītības programmu apgūs 74, bet Vispārējo vidējo izglītības programmu – 34 izglītojamie.

Mūsu skola no pārējām novada skolām atšķiras ar to, ka pirmā mācību diena tika atzīmēta arī 8.septembrī, jo šajā dienā mācības uzsāka Vispārējās vidējās neklātienes izglītības programmas izglītojamie. Šogad šajā programmā izglītību turpinās 74 izglītojamie, kuri dažādu iemeslu dēļ nav ieguvuši vidējo izglītību, bet vēlas karjeras izaugsmi un atsāk mācības pēc lielāka vai mazāka pārtraukuma.

Šogad mūsu skolā tiks izmantota individuāla dizaina dienasgrāmata, kuras autore ir Samanta Saveļjeva.