Augšdaugavas novadā noslēdzies skolēnu radošo darbu konkurss “Lāčplēsis 21. gadsimtā”

Novembrī, Latvijas svētku mēnesī, Augšdaugavas novadā noritēja skolēnu radošo darbu konkurss “Lāčplēsis 21. gadsimtā”. Konkursa mērķis – veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, pilsonisko līdzdalību, patriotismu, kā arī stiprināt vēsturisko atmiņu Lāčplēša dienas notikumu izzināšanā.

Konkursa dalībnieki tika aicināti veidot mūsdienīgus darbus, izmantojot dažādus radošos izteiksmes līdzekļus, izsakot savas sajūtas, pārdomas, faktus par patriotismu vēsturē un mūsdienās, mudināti aizdomāties, kas katram no mums ir Lāčplēsis 21. gadsimtā.

No Augšdaugavas novada četrpadsmit izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 77 darbi dažādās izpildījuma tehnikās četrās vecuma grupās: pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas. Katrs darbs ir veikts rūpīgi un pārdomāti. Skolēni ir centušies parādīt savu skatījumu, vērtējumu par tematu “Lāčplēsis 21. gadsimtā”. Skolēni ir iesnieguši gan dažādās tehnikās izpildītus zīmējumus, gan literāros darbus (dzejoļi, pārdomas, apraksti, esejas). Lāčplēsim tiek pielīdzināti robežsargi, karavīri, ugunsdzēsēji, ārsti, ģimenes locekļi u.c.. Darbos tiek akcentētas tādas īpašības, kā spēcīgs, stiprs, izpalīdzīgs, varonīgs, draudzīgs, ģimenisks. Galvenās tēmas, kas tiek atspoguļotas darbos – ģimene, tās stiprums un pamats, valsts brīvība, patriotisms, mūsdienām tādi aktuālie temati kā ārstu loma cīņā ar vīrusu, robežsargu un ugunsdzēsēju darbs u.c.

No 77 iesniegtajiem darbiem par labākajiem tika atzīti 30, kuru autori saņems diplomus un atzinības. Pārējie dalībnieki saņems pateicības. Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupas:

Pirmsskolas vecuma grupā visaugstāk novērtētais ir Lāču pamatskolas audzēkņa Ņikitas Teļežnikova darbs “Amulets “Dievs, svētī Latviju!”” (skolotāja Violeta Lapinska) un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņa Maksimiljana Šarakova darbs “Spēks” (skolotāja Anita Jasinska). Šajā vecuma grupā atzinību saņems Kalupes pamatskolas audzēkņi Justīne Sarkane un Pēteris Raškausks, Špoģu vidusskolas audzēknis Emīls Aleksejevs.

Sākumskolas vecuma grupā visaugstāk novērtētie: Laucesas pamatskolas skolnieces Ruslanas Staļmakovas darbs “Lāčplēsis 21. gadsimtā” (skolotāja Inga Vavžiņaka), Špoģu vidusskolas skolnieces Ievas Rubikas darbs “Spēks ģimenē” (skolotāja Marija Umbraško) un Zemgales vidusskolas skolnieces Sofias Thugesen Vasiļjevas darbs “Mana ģimene svin Lāčplēša dienu” (skolotāja Tatjana Kavševiča). Šajā vecuma grupā atzinību saņems Naujenes pamatskolas skolnieks Artūrs Celitāns, Randenes pamatskolas skolniece Beatrise Petrova, Sventes vidusskolas skolnieces Anna Isajeva, Zoja Solovjova un Viktorija Saveļjeva.

Pamatskolas vecuma grupā visaugstāk novērtētie: Bebrenes vispārējās un profesionālās vidusskolas skolnieces Viktorijas Rāznas darbs “Stipra ģimene, stipra Latvija!” (skolotājs Maigurs Pudāns), Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolnieces Baibas Sutiņas-Zutiņas darbs “Lāčplēsis 21. gadsimtā” un skolnieces Dagmāras Dumbras-Dumbrovskas darbs “Lāčplēsis 21. gadsimtā” (skolotāja Lonija Pupiņa), Randenes pamatskolas skolnieces Anastasijas Petrovas darbs “Lāčplēša mantinieki” (skolotāja Diāna Bučele) un Sventes vidusskolas skolnieka Oskara Saveļjeva darbs “Ārsti kā varoņi pret vīrusiem” (skolotāja Aija Saveļjeva). Atzinību saņems Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolnieces Anhela Gaidamoviča un Samanta Balode, Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolnieks Alekss Valainis, Lāču pamatskolas skolniece Viktorija Daņilova, Medumu speciālās pamatskolas skolniece Violeta Mamedova, Randenes pamatskolas skolniece Darja Adahovska.

 Vidusskolas vecuma grupā visaugstāk novērtētie ir šādi darbi: Sventes vidusskolas skolnieces Angelīnas Minkevičas darbs “Mūsdienu varonis!” un skolnieces Ainas Zubrovas darbs “Varoņi nemirst!” (skolotāja Aija Saveļjeva), Zemgales vidusskolas skolnieces Jeļenas Goršentovas darbs “Lāčplēsis seko jaunajām tehnoloģijām” (skolotāja Tatjana Kavševiča). Atzinību šajā vecuma grupā saņems Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolniece Undīne Marta Egle, Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolniece Anna Butkeviča, Zemgales vidusskolas skolniece Veronika Puzirevska.

Konkursam iesniegtos darbus vērtēja eksperti šādā sastāvā: Bērnu mākslas skolas “Saules skola” skolotāja, māksliniece Una Gura, Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes māksliniece Olga Gžibovska, Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” direktore Inta Uškāne, Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” kultūras pasākumu organizatore Anita Lipska, Augšdaugavas novada Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Minova. Ekspertiem nenācās viegli, jo katrs iesniegtais darbs bija īpašs, veidots ar mīlestību un pauda savu skatījumu un stāstu.

Eksperti un konkursa rīkotāji pateicas visiem dalībniekiem par ieguldīto rūpīgo darbu un skolotājiem par padomu un atbalstu.

Noslēdzot patriotisma mēnesi, gribas citēt Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolnieces Samantas Balodes pārdomu fragmentu: “Patriotisms, pēc manām domām, ir valsts atbalstīšana ne tikai fiziski, bet arī morāli. Pasaki ko labu, kad kāds tūrists, draugs, radinieks, no citas valsts tev jautā par Latviju .. Cieni savus tuviniekus, skolotājus, pensionārus un citus iedzīvotājus, jo katrs tevis satiktais uz ielas ir savas un tavas valsts daļa, un, izrādot cieņu viņiem, tu izrādīsi cieņu pats sev un savai valstij.”

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, izstāde klātienē nav pieejama. Piedāvājam iepazīt radošo darbu konkursa “Lāčplēsis 21. gadsimtā” stāstus virtuāli:

https://edu.daugavpilsnovads.lv/norisinas-skolenu-radoso-darbu-konkurss-lacplesis-21-gadsimta

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *