Augšdaugavas novada sporta skola

KONTAKTI
Adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447
Reģistrācijas Nr. 90009957178
Tālrunis: 65462136
e-pasts: sporta.skola@ilukste.lv
Direktors: Dzintars Pabērzs (tālr.26621403)

Vairāk informācijas

Atjaunināts