Augusta noskaņa Naujenes pamatskolā

Ir augusta beigas. Tātad jaunais mācību gads ir klāt. Un kā katru gadu, augusta beigās novērtējam paveikto, secinām, kas vēl jādara un kaļam nākotnes plānus.

Katru gadu, tuvojoties jaunajam mācību gadam, skolā steidz pabeigt vasarā iesāktos remontdarbus. Skolotāji un tehniskie darbinieki poš telpas pirmajai skolas dienai, lai sagatavotu visu brīdim, kad bērni pēc vasaras brīvlaika 1. septembrī atsāks mācību gaitas, un tukšos skolas gaiteņus piepildīs jautras bērnu čalas.

Šajā vasarā skolā tika veikts kosmētiskais remonts visās klasēs un skolas gaiteņos.  Šogad līdz nepazīšanai ir pārvērties dabaszinību kabinets, kurā tika nomainīts grīdas segums un izlietnes. Daudzos skolas kabinetos iegādātas jaunas mēbeles. Visus priecē gaišie, svaigi krāsotie gaiteņi un klašu kabinetu durvis. Jaunu veidolu ir ieguvis direktora kabinets.

Daudz tiek darīts pie skolas teritorijas labiekārtošanas.

Patiess prieks ir par to, ka skolēni un skolotāji ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Pozitīvi vērtējams fakts, ka skolā ir stabils pedagogu kolektīvs, nav kadru mainības un vakanču.

Pagājušais gads aizritējis Skolēnu dziesmu un deju svētku zīmē. Arī mūsu skolas koris piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un vienojās kopīgā dziesmā svētku noslēguma koncertā „Manā  dziesmā  tu…”. Vēlreiz gribu pateikties visiem kora dziedātājiem un skolotājai L.Koroļkovai  par ieguldīto darbu.  Milzīgs paldies par izturību pavadošajām skolotājām Ingai Čalenko, Natašai Semjonovai un Natālijai Bārtulei. Liels jo liels paldies visiem skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem un skolotājām visas svētku nedēļas garumā!

Mūsu skola šogad ir īstenojusi Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu „Visdārgākajam cenas nav!”, Nr.1-08/110/2015, aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”.

Projekta ietvaros bērniem bija iespēja septiņas dienas darboties diennakts nometnē, kuras laikā nometnes vadītāja Andžela Zubkovska un nodarbību vadītāji – Sandra Dimante, Zelma Šukste, Alita Kokina un Inga Čalenko – dalībniekiem organizēja aktivitātes vides izglītības un ekoloģiskās audzināšanas jomā. Nometnes dalībnieki piedalījās izglītojošās vides un radošās nodarbībās, bērni aktīvi strādāja praktiskās nodarbībās. Skolēni izmēģināja pētnieku lomu pārgājienos un veica 3 vides pētījumus.

Nometnes dalībnieki aktīvi piedalījās vides spēlēs un stafetēs, orientēšanās mežā, latviešu rotaļdejās. Viņi uzzināja par Latvijas vides fonda darbību un tā lomu Latvijas dabas un vides aizsardzībā. Ekskursiju laikā skolēni iepazina ievērojamas Latvijas vietas: Teiču dabas rezervātu, dabas liegumu „Čertoka ezers”, bioloģisko saimniecību „Martaskalns”, Latgales zoodārzu un Daugavpils vēsturisko centru, Višķu amatnieku ciemu. Nometnes laikā dalībnieki organizēja vides sakopšanas talku Zolvas ezera krastā un kā paliekošu vēstījumu, jeb aicinājumu saudzēt apkārtējo vidi, veidoja videi draudzīgus uzrakstus, kuri tiks izlikti Naujenes pamatskolas apkārtnē un Zolvas ezera krastā.

Mūsu skolas skolēni S.Bule. M.Kokina, O. Fedjaša, N. Stankeviča, Ā. Vabele, E.Vabele vasaras periodā aktīvi darbojās Naujenes kultūras centra folkloras kopā „Rūžeņa”. Kopā ar folkloras kopas dziedātājām meitenes skaistināja „Meža un dārza dienu” noslēguma pasākumu Naujenes pagastā, ielīgoja Jāņus Naujenē, piedalījās festivāla BALTICA ieskaņas pasākumā, uzstājās Latgales deju svētkos „Večerinka Višķūs”, piedalījās festivāla BALTICA aktivitātēs Siguldā un Rēzeknes novada Vērēmos, kā arī Naujenes bērnu nama renovācijas projekta svinīgajā noslēguma ceremonijā un Daugavpils novada 14.Grāmatu svētkos.

Aktīvi strādājot un atpūšoties, esam sagatavojušies jaunā mācību gada uzsākšanai. Priecē tas, ka katru gadu, ejot solīti pa solītim, mūsu skola kļūst arvien sakoptāka, modernāka un skolas radošajam garam atbilstošāka! Mūsu skola ir vieta mērķtiecīgai izaugsmei, savstarpējam atbalstam un pozitīvām attiecībām katru dienu.

Skolā var strādāt tad, ja tajā saticīgā saimē darbojas trīs puses. Esmu priecīgs, ka manā skolā ir ļoti atbildīgi skolotāji, ļoti par savu nākotni domājoši skolēni un rūpīgi vecāki.

Foto galerija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *