Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2015 noslēguma pasākums Špoģu vidusskolā

Aktīvākie Bērnu žūrijas dalībnieki

2016.gada 18.februārī Špoģu vidusskolā notika tradicionālais Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas noslēguma pasākums. Šogad grāmatu lasīšanā un izvērtēšanā iesaistījās 67 eksperti – 58 skolēni un 9 vecāki. Šogad vairākas grāmatas tika atsūtītas divos eksemplāros, lielu atbalstu sniedza arī Višķu pagasta bibliotēka, tāpēc lasīšanā iesaistījās tik daudz interesentu. Liels paldies arī skolotājiem un vecākiem, kuri rosināja bērnus piedalīties grāmatu lasīšanā un izvērtēšanā.

Kā parasti, aktīvākie izrādījās sākumskolas un pamatskolas skolēni, it īpaši 3.a klase -11 eksperti (kl. audz. G. Pētersone) un 2.a klase – 9 eksperti (kl. audz. Dz. Abarone). Patīkami, ka šogad lasīšanā iesaistījās arī 13 cittautu apmācības plūsmas skolēni.

Par interesantākajām grāmatām Špoģu vidusskolas lasītāji atzina T. Roberešta “Vilks, kurš izvēlās no grāmatas” ( 1.-2. klase), R. .Lāgerkrancas “Mana laimīgā dzīve” (3.-4. klase), K. Olsones “Stikla bērni” (5.-8.klase), R.Dž. Palasio “Brīnums”(9.-12.klase) un Vecāku žūrijas eksperti par labāko atzina M. Bērziņa grāmatu “Svina garša”.

Skolēniem patika ne tikai lasīt, bet arī ilustrēt izlasītās grāmatas. Skolas bibliotēkas rīkotajam zīmējumu konkursam tika iesniegts 21 darbs. Pirmo vietu ieguva 6.b klases skolnieces K. Andrejevas ilustrācija Aspazijas grāmatai “Zila debess zelta mākoņos”, 2.vietā – 4.a klases skolnieces S. Rubikas zīmējums grāmatai “Cirks lādītē”, bet 3.vietā ierindojās 3.a klases skolnieces Ž. Gridņovas ilustrācija J. Raiņa grāmatai “Puķu lodziņš”.

Noslēguma pasākumā bērni minēja mīklas, pēc fragmentiem atpazina grāmatu varoņus un daiļdarbus, lika puzli. Visi eksperti saņēma pateicības un balvas – atstarotājus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kā arī Višķu pagasta bibliotekāres J. Lonskas sarūpētās dāvaniņas. Izskaņā konkursa dalībnieki lika salapot un uzplaukt lasīšanas kokam – uz zaļām lapiņām lasītāji uzrakstīja savas atziņas par Bērnu žūriju un iespaidus par izlasītājām grāmatām, piemēram: “Saistošs pasākums, ir interesanti iepazīties ar jaunāko literatūru”, “Bērnu un Jauniešu žūrija dod lielisku iespēju jauniem un jau pieredzējušiem lasītājiem izbaudīt jaunākās un labākās grāmatas”, “Bērnu un Jauniešu žūrija – vērtīgs pasākums, kurš saliedē bērnus, jauniešus un vecākus lasītpriekā!”, “Es žūrijā piedalos jau 3 gadus, man patīk. Bērnu grāmatas ir interesantas!”, “Man ir prieks, ka mūsu skolai ir iespēja piedalīties “Bērnu žūrijā”, un vēl lielāks prieks par to, ka daudzi izmanto šo iespēju. Labprāt piedalos jau vairākus gadus.”

Lasot šīs atziņas, var secināt, ka Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija ir ļoti vērtīga aktivitāte, kas dod iespēju attīstīties garīgi, emocionāli, paplašina redzesloku, ļauj iepazīt interesantus autorus un viņu darbus. Ar nepacietību gaidīsim Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūriju 2016!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *