„Bērnu žūrija” Birznieku pamatskolā

Šajā mācību gadā Birznieku pamatskolas skolēni kopā ar Laucesas ciemata bibliotēku iesaistījušies Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija 2015.” Katrai vecuma grupai LNB piedāvāja lasīt un vērtēt 6 atšķirīgas žanru grāmatas.

Bibliotekāre Viktorija Kvetkovska jau rudenī sagādāja lasāmās grāmatas un kopā ar klašu audzinātājiem un latviešu valodas skolotājiem rosināja skolēnus lasīt žūrijai izvirzītās grāmatas. Visaktīvāk ,,Bērnu žūrijā” iesaistījās 1.-4. klašu skolēni. Janvāra beigās visi žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotās 1.-3. vietas, atpazina grāmatu varoņus un norādīja kāpēc tieši kāda no grāmatām kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu.

26. janvārī Jāna Raiņa muzejā Berkeneļos (2015. gads ir Aspazijas un Raiņa jubilejas gads) uz Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu pulcējās 20 čaklākie lasītāji un viņu klašu audzinātāji. Pasākumā laikā skolēni iepazinās ar ekspozīciju par Pliekšānu dzimtu un dzejnieka J.Raiņa bērnības gadiem, lasīja dzejoļus.

Katrs Bērnu žūrijas dalībnieks saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavoto pateicību par aktīvu līdzdarbošanos ,,Bērnu žūrijā” un balvas no Laucesas bibliotēkas. Pasākuma dalībnieki izteica pateicību Viktorijai Kvetkovskai par brīnišķīgu iespēju piedalīties skolēniem šajā aktivitātē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *