Biedrība „Silenes stariņi” sāka realizēt projektu „Vides nometne „Zaļais aplis”

Biedrība „Silenes stariņi” no 26.06.2014. līdz 05.07.2014., Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros ar Daugavpils novada domes līdzfinansējumu, sāka realizēt projektu „Vides nometne „Zaļais aplis” (Nr.1-08/35/2014). Projekta kopējais finansējums EUR 5868,00.

Nometnes ideja ir iepazīstināt Daugavpils novada jauniešus ar novada „zaļajām vērtībām” un rosināt jauniešos „videi draudzīgu rīcību”. Dodoties ekspedīcijās pa aizsargājamajām dabas teritorijām, piedaloties eksperimentu darbnīcās, iepazīstot dabas taku veidošanas principus, piedaloties dažādās radošajās darbnīcās, jauniešiem būs iespēja iegūt zināšanas, ko viņi varēs izmantot, veidojot dabas takas turpinājumu Silenes pamatskolas teritorijā, veidojot savas dabas takas koncepcijas. Tā būs iespēja jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, attīstīt savas prasmes un pilnveidot zināšanas un radošumu, iemācīties strādāt komandā un individuāli.

Projekta laikā 22 Daugavpils novada jauniešiem būs nodrošināta iespēja pētīt apkārtējo vidi, strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un izmantot līdz šim neiepazītas darba metodes, piedalīties dažādos eksperimentos.

Nometnes dienas kārtība ir izveidota tā, lai jaunieši gan apgūtu jaunas zināšanas par dabas parkiem, vides aizsardzību, piedalītos ekspedīcijās, gūstot jaunu pieredzi, kā arī lai nometnes izskaņā parādītu, ko ir apguvuši tās laikā un prezentētu savu skatījumu, proti, dabas takas koncepciju. Tāpēc nometnes aktivitātes ir sadalītas vairākos blokos: tas ir nometnes dalībnieku iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, dabas bioloģiskās daudzveidības pētīšana, sadarbībā ar DU lektoriem un dabas, mācību braucieni un ekskursijas, dabas takas veidošana, sporta pasākumi un izklaides pasākumi.

Nometnes dalībnieki dosies ekspedīcijā „Silenes parka aizsargājamo ainavu flora un fauna „Ilgās””, kuru veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijā dabas parkā „Silene”, kā arī Daugavpils Universitātes (DU) studiju un pētniecības centrā “Ilgās”, ekspedīcijā ar plostiem „Dabas parka „Daugavas loki” iepazīšana,”, ekskursijas uz Nīcgales pagastu, apskatot Nīcgales lielo akmeni, uz Egļu kalnu Sventes pagastā, Aglonu un Preiliem.

Vides izglītības un audzināšanas komponentes procentuālais īpatsvars nometnes programmā ir 67% no kopīgo aktivitāšu skaita, kas nodrošinās projekta izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Jauniešu izglītošana un intereses radīšana par dabas aizsardzību un vides problēmām palīdzēs veicināt viņu iesaistīšanos šo problēmu risināšanā, palīdzēs arī izglītot viņu vecākus, radus, draugus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *