Biķernieku pamatskola

 
Biķernieku pamatskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020. gada 1. septembri kārtība
 

adrese: Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440
tālrunis/fakss: +371 658 22944
e-pasts: skola@bikerniekupag.lv
direktors: Aleksejs Mackevičs

Atjaunināts