Administrācija un skolotāji

Biķernieku pamatskolas darbinieki

Direktors Aleksejs Mackevičs
Skolotāja logopēde Gaļina Romanceviča
Speciālā pedagoģe Irina Yuksh
Izglītības psiholoģe Violeta Rimko
Izglītības iestādes bibliotekāre Ludmila Ziļa

Biķernieku pamatskolas pedagogi

Sākumskola Oksana Ročenko
  Nadežda Petroviča
Latviešu valoda un literatūra Oļesja Aleksejeva
  Anžela Kursiša
Krievu valoda Ludmila Ziļa
  Jeļena Maļinovska
Literatūra Ludmila Ziļa
  Jeļena Maļinovska
Angļu valoda Tatjana Vertašonoka
Matemātika Tatjana Makoviča
Fizika Tatjana Makoviča
Inženierzinības Tatjana Makoviča
Datorika / Informātika Irina Zvidriņa
Dabaszinības / Bioloģija Irina Zvidriņa
Ķīmija Irina Zvidriņa
Ģeogrāfija Irina Zvidriņa
Latvijas un pasaules vēsture Jeļena Maļinovska
Sports un veselība Boriss Jastrebovs
Vizuālā māksla Boriss Jastrebovs
Mūzika Oksana Klimanska
Dizains / Mājturība un tehnoloģijas Larisa Ivanova
Sociālās zinības Aleksejs Mackevičs
  Ludmila Ziļa

Atjaunināts