Administrācija un skolotāji

Biķernieku pamatskolas darbinieki

Direktors Aleksejs Mackevičs
Direktora vietniece izglītības jomā Anžela Kursiša
Atbildīgā par audzināšanas darbu Nadežda Petroviča
Saimnieciskās daļas vadītāja Aļona Ivanova
Logopēde Gaļina Romanceviča
Speciālā pedagoģe Gaļina Romanceviča
Bibliotekāre Ludmila Ziļa

Biķernieku pamatskolas pedagogi:

Latviešu valoda un literatūra Oļesja Aleksejeva
  Anžela Kursiša
Krievu valoda Jeļena Ivbule
  Jeļena Maļinovska
  Oksana Ročenko
  Nadežda Petroviča
  Ludmila Ziļa
Literatūra Jeļena Ivbule
  Ludmila Ziļa
  Nadežda Petroviča
Angļu valoda Tatjana Vertašonoka
Matemātika Jeļena Ivbule
  Oksana Ročenko
  Nadežda Petroviča
  Tatjana Makoviča
Informātika Tatjana Makoviča
Dabaszinības Jeļena Ivbule
  Alla Berjoza
Bioloģija Alla Berjoza
Ķīmija Alla Berjoza
Ģeogrāfija Alla Berjoza
Fizika Tatjana Makoviča
Sports Boriss Jastrebovs
Vizuālā māksla Jeļena Ivbule
  Boriss Jastrebovs
Ētika Oksana Ročenko
Mūzika Oksana Klimanska
Mājturība un tehnoloģijas Jeļena Ivbule
  Jeļena Maļinovska
Pasaules vēsture Jeļena Maļinovska
Latvijas vēsture Jeļena Maļinovska
Sociālās zinības Nadežda Petroviča
  Aleksejs Mackevičs

Atjaunināts