Interešu izglītība

  Interešu izglītības programma Pedagogs
1. Teātris Jeļena Ivbule
2. Basketbols Boriss Jastrebovs
3. Florbols Boriss Jastrebovs
4. Popgrupa Oksana Klimanska
5. Mazpulks Nadežda Petroviča
6. Datorapmācība Tatjana Makoviča
7. Novadpētniecība Aleksejs Mackevičs

Atjaunināts