- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Daugavpils novada dome izsludina atklāto konkursu Kalupes pamatskolas direktora amatam

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568)
izsludina atklāto konkursu Kalupes pamatskolas direktora amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1345 08)

Darba pamatpienākumi:

Prasības kandidātiem:

Augstākā pedagoģiskā izglītība (jāatbilst izglītības likuma 30.panta prasībām, Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām)

Pieteikuma dokumenti:

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalgu no 950 EUR saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”) un sociālās garantijas

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Kalupes pamatskolas direktora amatu” var iesniegt līdz 2019.gada 10.septembra plkst. 16.30:

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

NOLIKUMS