Daugavpils novada izglītojamie turpinās paplašināt zināšanas par veiksmīgas karjeras veidošanu

Daugavpils novada izglītības iestādes arī 2018./2019.m.g. turpinās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs” realizāciju.

Projekta veiksmīgai īstenošanai Daugavpils novada pašvaldībā ir izstrādāts pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam. Plānotas aktivitātes, kas atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām, kā arī iekļautas profesionālās jomas, kas ir prioritāras pašvaldībā, reģionā un valstī.

Projekts paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Daugavpils novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumskolas darbojas Špoģu vidusskola, Naujenes pamatskola, Lāču pamatskola, Biķernieku pamatskola, Sventes vidusskola, Vaboles vidusskola, Laucesas pamatskola. Projekts būs pieejams arī projektā neiesaistīto skolu 7. – 12. klašu izglītojamiem.

Informāciju sagatavoja:
Daina Ostrovska
Daugavpils novada domes
Izglītības pārvaldes
Galvenā speciāliste – metodiķe
Tālrunis:65476828; e-pasts: daina.ostrovska@dnd.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *