Daugavpils novada mazpulki konferencē “Mūsu pēdas šodien”

Tradicionāli katru gadu februārī Latvijas mazpulkiem notiek ikgadējā konference Rīgā. Šogad 22. februārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās gadskārtējā biedrības „Latvijas Mazpulki” konference “Mūsu pēdas šodien”, kurā vairāk nekā 190 mazpulcēni un mazpulku vadītāji no visas Latvijas izvērtēja pagājušā gada notikumus, izrunāja par 2020. gada darba plānu, kā arī diskutēja par to, kādus pēdu nospiedumus mēs katrs atstājam uz Zemes un kā mēs varam dzīvot videi draudzīgāk un mazināt savu radīto ietekmi uz klimatu. No Daugavpils novada konferencē piedalījās desmit pārstāvji no pieciem mazpulkiem – Biķernieku, Kalupes, Naujenes pamatskolas un Salienas, Špoģu vidusskolas. Katram mazpulkam pirms konferences bija jāveic mājas darbs – uz A4 lapas jāuzzīmē labās un kreisās pēdas nospiedums, kur uz kreisās pēdas bija jāattēlo kāds paradums, kas rada negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu, bet uz labās pēdas – jāieraksta kādu apņemšanos, paradumu, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz klimatu. Pēdas tika ņemtas līdzi, no tām veidoja izstādi.

Šī gada konference bija īpaša – veltīta mazpulku 90. darbošanās gadadienai. Šajā sakarā tika pasniegts Goda apbalvojums “Sirdsdarbs mazpulkos” tiem Latvijas mazpulku vadītājiem, kas daudzus gadus aktīvi darbojas un vada savus mazpulkus. Priecājamies, ka no Daugavpils novada šo Goda apbalvojumu un sudraba nozīmīti saņēma 500. Naujenes mazpulka vadītāja Zinaīda Pauliņa un 755. Špoģu mazpulka vadītāja Ingrīda Kolosovska. Konferences laikā notika arī Valsts augu aizsardzības dienesta rīkotā konkursa “Ko tu zini par augiem un to veselību?” rezultātu paziņošana. 755. Špogu mazpulks šajā konkursā ieguva 2. vietu (vad. Ingrīda Kolosovska).

Konferences dalībnieki darbojās grupās, uzzināja par septiņiem dažādiem jaunajiem projektiem, kuros katrs mazpulks var iesaistīties, izvirzīja sev mērķi šim gadam un guva daudz pozitīvu emociju un jaunas pazīšanās. Lai izdodas realizēt visas lielas un mazas ieceres!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *