Daugavpils novada skolas iesaistās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.”

Šī gada septembrī Daugavpils novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu par Daugavpils novada skolu dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts tiks īstenots no 2017.gada līdz 2021.gadam (4 mācību gadi) divos posmos:
• 1.posms – 2017./2018.m.g un 2018./2019.m.g.
• 2.posms – 2019./2020.m.g un 2020./2021.m.g.

Projekta pirmajā posmā (2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.) piedalīsies 3 Daugavpils novada izglītības iestādes – Vaboles vidusskola, Randenes pamatskola un Kalupes pamatskola.

Projektā iesaistītās skolas ir izstrādājušas pasākumu plānus, kā attīstīs skolēnu individuālās spējas. Skolu vadība kopā ar pedagogiem ir noteikusi tos skolēnus, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, tāpēc tiks nodrošināti gan skolotāju palīgi, gan papildu nodarbības. Tiem skolēniem, kuriem kādā mācību priekšmetā ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildu zināšanas, lai varētu sekmīgāk piedalīties olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, konkursos, būs iespēja apmeklēt papildus nodarbības. Atbalsts skolēniem tiks nodrošināts trijās jomās: STEM (Science , Technology, Engineering and Mathematics) un vide, Valoda, Kultūrizglītība un radošās industrijas.

Projekta īstenošanas laikā izglītības iestādēs tiks organizētas ārpus skolas nodarbības, dažādu mācību priekšmetu padziļinātas apguves nodarbības, valodu apmācība, dažādas citas aktivitātes, vasaras nometnes u.c.

Skolēniem būs piedāvāts arī jauns un mūsdienīgs virziens – praktiskas nodarbības robotikā, nodarbības peldbaseinā u.c. nodarbības.

Projekts paredz daudzas un dažādas saistošas aktivitātes arī ārpus skolas, pilsētas tepat Latvijā, piemēram, mācību vizīte uz Dabas muzeju Rīgā, ārpus Latvijas AHHAA centru Igaunijā u.c..

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.