- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Daugavpils novada skolēnu Skatuves runas konkurss

Katru gadu, veicinot pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratību, bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties Skatuves runas konkursā. Šis gads ir īpašs un ierobežojošs daudzās jomās, bet tomēr ļauj attālināti īstenot vairākas aktivitātes interešu izglītībā ne tikai valstī, bet arī Daugavpils novadā.

Šogad no Daugavpils novada astoņām izglītības iestādēm Skatuves runas konkursam pieteicās 16 dalībnieki, kuri iesūtīja video materiālu ar savu priekšnesumu. Dalībnieki kopā ar skolotājiem bija izvēlējušies tematiski daudzveidīgus un aizraujošus gan klasiķu, gan mūsdienu autoru dzejoļus un prozas darbus.

Katra dalībnieka iesūtīto video materiālu izvērtēja kompetenta ekspertu komisija: režisore, Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” direktore, teātra trupas “Trešais variants” vadītāja Inta Uškāne, Daugavpils Teātra aktrise, skatuves runas pedagoģe Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā Inese Ivulāne-Mežale, Daugavpils Universitātes docente, literatūrzinātniece, filoloģijas doktore Rudīte Rinkeviča. Eksperti norāda, ka bija interesanti klausīties dalībnieku sniegumu, jo katrs bija gatavojies un centies, katrs bija ar savu “odziņu”. Tomēr eksperti norādīja arī uz nepilnībām, kurām turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība un tās jānovērš. Konkursa ietvaros profesionāli tika novērtētas katra dalībnieka skatuves runas iemaņas.

Saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu tika piešķirts:

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par piedalīšanos, priekšnesumu sagatavošanu un materiāla iesūtīšanu!