Daugavpils novada sociālo zinību skolotāju seminārs “Es. Citi. Mēs.”

19. novembrī Špoģu vidusskolā Izglītības attīstības centra (IAC) atbalstītā projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” ietvaros notika Daugavpils novada sociālo zinību skolotāju un kopienas pārstāvju seminārs “Es. Citi. Mēs.” Semināra gaitā tika diskutēts par globalizācijas laikmeta izaicinājumiem Latvijas sabiedrības vērtībām, jo 21. gadsimta cilvēka horizonts nedrīkst sniegties līdz tuvākajam šķērslim, jābūt elastīgiem un atvērtiem jaunu risinājumu meklējumos. Domu apmaiņu rosināja jautājumi, kā būt vienotiem daudzveidībā, kā veidot personības identitāti globālās kultūrtelpas informācijas telpā.

Projekta komandas dalībnieki Ā. Mihailova, A. Dombrovska, A. Zeile un J. Briška aicināja semināra dalībniekus vērtēt situāciju Latvijā, meklēt stiprās un vājās puses sabiedrības virzībā, apzināties draudus un saskatīt tālākās attīstības iespējas. Klātesošo uzmanību saistīja migrācijas procesi mūsdienu pasaulē un cēloņsakarību meklēšana.

Debates izraisījās par mediju lomu sabiedrības uzskatu un vērtību sistēmas veidošanā, par to kā skolēniem mācīt mediju lietošanas prasmi.

Emocionālu pārdzīvojumu un pārdomas radīja Sabiedrības Integrācijas fonda veidotās īsfilmas “7 stāsti par mums” noskatīšanās.

Tēmu satura apguvē tika izmantotas interaktīvas darba formas un metodes, piedāvāts daudzveidīgs metodiskais materiāls.

Lūk dažas semināra izvērtējumā paustās atziņas:
-“Tik sarežģītā laikā, kad pasaule stāv lielu satricinājumu un izaicinājumu priekšā, seminārs noritēja gaiši, omulīgi, ar pozitīvu skatu nākotnē.”
-“Paldies par iespēju paskatīties uz sevi, ieraudzīt citus, apzināties dažādības izpausmes tuvākajā apkārtnē un pasaules norisēs!”

Semināra gaitā nonācām pie secinājuma, cik svarīgi mūsdienu sabiedrībā veidot dialoģiskas attiecības, tas ir savstarpējā komunikācijā respektēt dažādus uzskatus, idejas, vērtības un citas atšķirības cilvēku vidū.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *