Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes darba plāns