Izglītības pārvaldes darba plāns

Izgūt (excel, pdf, drukāt)
Izmaiņas veiktas: 19.01.2021 10:21

Pirmdien, 18. janvārī
Līdz 28.02. Virtuālā izstāde
Daugavpils novada skolēnu radošo darbu konkurss “Barikādēm-30”
Otrdien, 26. janvārī
Līdz 28.02. Virtuālā izstāde
49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021”
Pirmdien, 1. februārī
Līdz 01.03. Iesniegt IP vai atstāt DND pie dežuranta
Daugavpils novada 5.-8. klašu skolēnu pētniecisko darbu iesniegšana līdz 01.03.2021 (Nolikums)
Piektdien, 26. februārī
10:00 Tiešsaistē
Matemātikas olimpiāde 5.-8. klašu skolēniem
(Nolikums)
Pirmdien, 1. martā
DNKC “Vārpa”
Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss (Norises formāts tiks precizēts marta 1. nedēļā)
Pirmdien, 15. martā
Video formāts
Daugavpils novada Vides izglītības eksperimentu konkurss “Lūk, tā!” (Norises formāts – video iesūtīšana līdz 30. martam)