Izglītības pārvaldes darba plāns

Izgūt (excel, pdf, drukāt)
Izmaiņas veiktas: 18.09.2019 12:23
Jūnijs - septembris
Jaunatnes iniciatīvu projekta “ReUnion” īstenošana (programma Eiropas Solidaritātes korpuss-jaunatnes iniciatīvu projekti)
Septembris
Projekta “DNJ Startup” darba grupas 1.sanāksme (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam ietvaros)

Otrdiena, 24. septembris
VISC, Strūgu iela 4, Rīga
Seminārs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta "Roku rokā dziesmu rotā" īstenotājiem10:00 Kalupe
Daugavpils novada skolēnu sporta spēles; Futbols B grupai un vidusskolām
Trešdiena, 25. septembris
11:00 DNKC “Vārpa”
Jaunatnes lietu atbildīgo sapulce14:00 DND; Rīgas iela 2, Daugavpils
Sākumskolas skolotāju seminārs [Reģistrācijas forma]
Ceturtdiena, 26. septembris
14:00 DND; Rīgas iela 2, Daugavpils
Pirmsskolas skolotāju seminārs [Reģistrācijas forma]
Piektdiena, 27. septembris
Līdz 29.09. Jēkabpils BJC, Brīvības iela 258, Jēkabpils
Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides seminārs14:00 DND; Rīgas iela 2, Daugavpils
Krievu valodas (svešvaloda) skolotāju seminārs [Reģistrācijas forma]