Izglītības pārvaldes darba plāns

Izgūt (excel, pdf, drukāt)
Izmaiņas veiktas: 13.03.2020 09:00

Pirmdiena, 2. marts
Līdz 17.04. Daugavpils novads
Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss "Attīsti sevi!"Līdz 17.04. Daugavpils novads
Projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
Otrdiena, 31. marts
10:00 Silenes pamatskola
Daugavpils novada skolēnu sporta spēles; florbols; 5. klases un jaunāki