Izglītības pārvaldes darba plāns

Izgūt (excel, pdf, drukāt)
Izmaiņas veiktas: 25.06.2019 12:15
Jūnijs
  • Jaunatne iniciatīvu atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” izsludināšana
  • Dalība konkursā “Latvijas jaunatnes galvaspilsēta 2020”

Jūnijs - septembris
Jaunatnes iniciatīvu projekta “ReUnion” īstenošana (programma Eiropas Solidaritātes korpuss-jaunatnes iniciatīvu projekti)

Pirmdiena, 1. jūlijs
10:00 DND; Rīgas iela 2, Daugavpils
12. klašu sertifikātu saņemšana (pēc 10:00)
Svētdiena, 14. jūlijs
Silenes pamatskola
Starptautiskās jauniešu apmaiņas programmas īstenošana Silenē (Vācijas, Baltkrievijas, Daugavpils novada jaunieši) (līdz 22.07.2019)