Ekspluatācijā nodota Salienas vidusskola (papildināts ar video)

7.oktobrī ekspluatācijā tika nodota Salienas vidusskola, kuras renovācijā ieguldīti pāri 6 miljoniem EUR.
Salienas vidusskola ir pirmā no 8 skolām, kurā pabeigti būvdarbi ERAF projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspēju, izglītības pakalpojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu energoefektivitāti.

Līdz šim Daugavpils novadā energoefektivitātes paaugstināšana tika veikta Špoģu mūzikas un mākslas skolā, Biķernieku pamatskolā, kā arī Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”. Arī vairākas citas novada skolas savulaik piedzīvojušas lielākus vai mazākus rekonstrukcijas darbus.

Salienas skola ir skola ar senu vēsturi. Tā ir tā saucamā Ulmaņlaika skola, kas tika uzbūvēta 30-tajos gados, līdz ar skolām Medumos, Zemgalē un Skrudalienā. Skola savas durvis vēra vaļā tālajā 1937.gadā. Šobrīd Salienas vidusskola ir viena no lielākajām novada skolām, šajā mācību gadā mācības tajā uzsāka 160 skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi.

Skolas direktore Antoņina Redkova atzīst, ka ir ļoti gandarīta par renovācijas rezultātiem, jo skola ir palikusi gaišāka, siltāka un arī skolēniem te patīk. Pēc renovēto skolas iekštelpu apskates, direktore sirsnīgi pateicās Daugavpils novada domes priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai, priekšsēdētājas vietniekam Arvīdam Kucinam, izpilddirektores vietniekam Aleksandram Aizbaltam, Izglītības pārvaldes vadītājai Irēnai Bulašai, novada domes Attīstības nodaļas vadītājai Vitai Rūtiņai, Būvvaldes vadītājai Nansijai Tamanei, būvtehniķei Olgai Sokolovskai, pagasta pārvaldes vadītājam Rišardam Jermaļonokam, būvniecības firmas SIA „Defass-D” valdes priekšsēdētājam Aleksandram Cinnem, projektētājam – SIA „Agroprojekts D” pārstāvim un citiem.

Saskaņā ar skolas renovācijas projektu ir izpildīti visi nepieciešamie darbi – projekta ietvaros tika uzlabota skolas infrastruktūra, paaugstinot skolas fiziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti, samazinot pašvaldības izdevumus ēkas uzturēšanā nākotnē. Tika nosiltināti bēniņi, nomainīti ēkas fasādes logi, ieejas durvis, nokrāsota skolas fasāde, veikta inženierkomunikāciju nomaiņa, kā arī iekštelpu renovācijas darbi.

Skolas būvdarbi sākās 2013.gada oktobra nogalē un tika pabeigti pirms jaunā mācību gada sākuma, skolas durvis vaļā verot šī gada 1.septembrī.

Aleksandrs Cinne: “Man ir ļoti patīkami, ka skolu esam nodevuši 1.septembrī. Es redzēju bērnus, cik viņi bija gandarīti par to. Gribu atzīmēt, ka veiksmīga sadarbība mums ir izdevusies ar Daugavpils novada domi, sākot ar vadību un beidzot ar darbiniekiem, paldies par viņu darbu, sapratni un atbalstu. Visi svarīgie jautājumi tika risināti kopā, rodot kopīgu valodu un risinājumu ikvienā no tiem. Es uzskatu, ka novada dome strādā augstā līmenī. Paldies visiem.”.

Līdz gada beigām tiek plānots ekspluatācijā nodot arī Zemgales vidusskolu, Medumu pamatskolu un Vaboles vidusskolas sākumskolas ēku.

Uzsākot mācību procesu, dažās izglītības iestādēs nākas saskarties ar zināmām neērtībām, jo vairākās skolās vēl turpinās renovācijas vai labiekārtošanas darbi, taču, projekta ietvaros paveiktie ilgtermiņa ieguldījumi noteikti atsvērs tās visas, paverot durvis uz sakārtotu un drošu vidi novada skolēniem.

Foto galerija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *