Globālās izglītības aktualitātes skolā

Paņem pasauli rokā

Špoģu vidusskolā turpinās projekta „ Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” aktivitātes. Projekta komanda gan mācību, gan audzināšanas stundās un pasākumos izmanto piedāvātos materiālus, izvērtē to pozitīvo devumu un atklāj nepilnības.

Sociālo zinātņu mācību priekšmetu blokam piedāvātais saturs ietver izglītojošas un aktuālas tēmas par pārtikas drošību, mediju lomu globālajā pasaulē, identitāti un kultūru daudzveidību, sociālo taisnīgumu un naudu, urbanizācijas procesiem un attīstības sadarbības jomām.

Metodiskie materiāli veido izpratni par pasaules attīstības kopīgajām likumsakarībām, lokālajām norisēm, palīdz saprast, ka „globalizācijas procesi” nav bieds, bet mūsdienu realitāte, kas aptver visas iespējamās cilvēka dzīves jomas, veido un ietekmē visas cilvēka izvēles un vidi, kurā viņš dzīvo un darbojas. Globalizācijai ir pakļauti ne tikai atsevišķi indivīdi, bet arī indivīdu grupas, organizācijas, valstis un valstu apvienības.

Globālā izglītība paplašina redzesloku un ļauj saprast, kā dzīvot labāk labākā pasaulē, tādēļ iesaistāmies piedāvāto materiālu aprobācijā.

Novadījām atklāto stundu  ģeogrāfijā 10.klasei „ Urbanizācija, pilsētas dažādās sejas” un izglītojošu pasākumu  par vērtībam 5.-6. klašu skolēniem „ Pasaku valstībā”, kurus apmeklēja viesi no Izglītības attīsības centra.

Ļoti sāpīgi skolēnus skāra jautājumi par sociālo drošību un naudu. Izkristalizējās doma, ka naudas neesamība ir  visu problēmu cēlonis, bet tās esība-to atrisinājums.

Projekta darbā gūto pieredzi izmantojām, organizējot novada vizuālās mākslas skolotaju semināru „ Māksla un vērtībizglītība”. Tas rosināja aizdomāties par mākslas attīstības tendencēm, izteiksmes veidiem un paņēmieniem, spēju uzrunāt skatītāju.

Skolā turpinām pievērst uzmanību ekoloģiskajai domāšanai, motivējot skolēnus iesaistīties „ Zaļās jostas” rīkotajās akcijās. Skolēni savākuši 54 kg bateriju un 3000kg makulatūras. Skolas pārstāvji  uzaicināti uz konkursa „ Tīrai Latvijai” noslēguma svētkiem Siguldas pils estrādē „ Zaļās jostas Izlaidums Brīnumskapī.”.

Mācību procesā izmantojam skolēnu interesi rosinošas metodes – prognozēšanu, dimantu meklēšanu, lomu spēli, Delfu metodi, aptauju, balsošanu ar kājām, atslēgvārdu izvēli, nepabeigtos teikumus u.t.t.

Esam gandarīti, jo darbošanās projektā sniedz pozitīvas emocijas, nodrošina aktuālas informācijas iegūšanas iespējas, pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas. Tuvākajā laikā iepazīsimies ar Igaunijas skolu pieredzi globālajā izglītībā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *