In memoriam

Saki – Kur paliek mūžs?
Vējš mūžības vējos pūš.
Apskaties darbu kalnos,
Tur sakrājies mūžs.

Nikifors Perevalovs
(1928. gada 15. februāris – 2020. gada 22. augusts)

2020. gada 22. augustā mūžībā aizgājis Nikifors Perevalovs – ilggadējais Sventes vidusskolas fizikas un matemātikas skolotājs, skolas direktors un kolēģis, Sventes pagasta iedzīvotājs.

Nikifors Perevalovs dzimis Grīvā, Ilūkstes apriņķī, tur arī pabeidzis Grīvas pamatskolu. Tēvs šeit bija ievēlēts Grīvas domes deputāts, māte – skolotāja. Pēc Otrā pasaules kara viņš pabeidza Rīgas jūrskolu, vēlāk Daugavpils Pedagoģisko skolu un Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultāti.

1950. gadā N. Perevalovs tika iecelts par Červonkas sākumskolas vadītāju.

No 1958. gada līdz 1980. gadam N. Perevalovs strādāja par Zemgales vidusskolas direktoru.

1980. gadā viņš tika norīkots par Sventes vidusskolas direktoru, kur viņa darba gadi turpinājās līdz 1986. gadam, kad viņš devās pelnītā pensijā.

Nikiforam Perevalovam tika piešķirts Nopelniem bagātā skolotāja goda nosaukums un Darba Sarkanā Karoga ordenis.

Darba pienākumus Nikifors pildīja ar augstu atbildības un pienākuma sajūtu, pedantismu. Viņš vienmēr bija laipns un atsaucīgs cilvēks, kuru cienīja kolēģi, skolēni un vecāki. Nikifors Perevalovs bija Perevalovu pedagogu dinastijas turpinātājs, jo viņa pēdās aizgāja arī viņa bērni un mazbērni.

Viņš ļoti mīlēja savu ģimeni un visus sev tuvos cilvēkus – sievu, bērnus, mazbērnus, mazmazbērnus. Par saviem tuviniekiem viņš vienmēr runāja ar īpašu siltumu.

Nikiforam patika mērot kājām vai ar velosipēdu daudzus kilometrus, būt dabā, sēņot, nodarboties ar biškopību un dārzkopību. Viņa kaimiņi vēl ilgi atcerēsies Nikifora viesmīlību, ar mīlestību audzētās dārza veltes. Mūsu atmiņās vēl ilgi paliks N. Perevalovs kā sirsnīgs, izpalīdzīgs, taisnīgs, enerģisks, uzticams cilvēks un kolēģis, kuram piemita asprātība un humora dzirksts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Nikifora Perevalova piederīgajiem, viņu mūžības ceļā pavadot.

… mums atmiņās ilgi vēl kopā būt..