IN MEMORIAM

Reiz izzūd viss,
Kam ziedu krāšņums dots,
Tik paliek mūžs,
Kas darbiem vainagots.

VOICEKS JUHŅEVIČS

(1931. gada 3. marts  –  2021. gada 14. februāris)

No ziemas apgleznotajiem Špoģiem liktenis ir aizsaucis viņpasaules ceļos skolotāju, labu kolēģi, tēvu, vectēvu, atsaucīgu kaimiņu, enerģisko Voiceku Juhņeviču. Dieva valstībā par vienu gaišu dvēseli kļuva gaišāk. Mums paliks siltas atmiņas par Voiceka Juhņeviča paveikto viņa ilgajā mūžā.

Voiceks dzimis Daugavpils novadā, toreizējā Līksnas pagasta “Zaļajā Pusčā”, Latgales zemnieku Jūlijas un Kazimira ģimenē. Jau no agras bērnības viņš iepazina smagos zemkopja darbus, kas tolaik bija ģimenes galvenais iztikas avots. Kopt zemi viņš mīlēja visu mūžu. Vecāki arī smagajos kara un pēckara gados domāja par savu bērnu – divu dēlu un meitas – izglītošanu. Voiceks absolvējis Vaboles vidusskolu. Arī pirmā darba pieredze tika gūta dzimtajā Vaboles vidusskolā. Tālāk sekoja dienests armijā, pēc kura sākās darba gaitas Špoģu vidusskolā un studijas Daugavpils pedagoģiskā institūta matemātikas un fizikas fakultātē.

Voiceks Juhņevičs lauku bērniem mācīja fizikas un astronomijas pamatus, bet pēdējos darba gados informātikas – datorikas pamatus. Viņš bija klases audzinātājs vairākām klasēm. No 1966. līdz 1976. gadam bija Špoģu vidusskolas direktors. Vairākus gadus bija direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā. Pedagoģiskajam darbam Špoģu vidusskolā skolotājs veltīja vairāk nekā 40 savus dzīves gadus. Cilvēks aiziet, bet paliek viņa devums. Viss, kas tika dots skolēniem, kolēģiem, būs kā piemineklis cilvēkam ar dāsnu sirdi un bagātu dvēseli. Saprātīguma un loģiskuma dēļ skolotājs, kurš prata vērot un analizēt procesus, prata būt labs padomdevējs, bija labestīgs, bet vajadzības gadījumā prata būt stingrs.

Viņš daudzus izveda ne tikai cauri fizikas un astronomijas sarežģītajiem līkločiem, bet iedeva daudz vairāk – iemācīja strādāt, domāt, pieņemt lēmumus. Viņam patika vērot dabu, piedalīties tās sakopšanā un atjaunošanā. Voiceks bija aizrautīgs makšķernieks un mednieks. Voiceks Juhņevičs aktīvi iesaistījās mūsu valsts atjaunošanā, bija Špoģu vidusskolas Latvijas tautas frontes nodaļas dibinātājs. Darba gadi skolā pagāja, bet Voiceks Juhņevičs palika skolotājs, audzinātājs, direktors uz mūžu. Skolotājs vienmēr bija gaidīts viesis skolas un klases absolventu salidojumos. Jūs, skolotāj, kam astronomija bija ļoti svarīgs mācību priekšmets, tagad noteikti esat tuvāk zvaigznēm. Jūs paņemsiet līdzi šajā Visumā atmiņu kamola dzīparā ietītos darba gadus Špoģu vidusskolā, atmiņas par saviem skolēniem un kolēģiem. Skolotāj, paņem līdzi gaišajā Mūžības ceļā mūsu mīlestību, cieņu un pateicību. Lai mūžīgu mieru dod viņam Kungs un mūžīga gaisma lai atspīd viņam.

Bijušais skolēns, Špoģu vidusskolas direktors no 1989. gada līdz 2019. gadam Jānis Belkovskis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *