Daugavpils novada mācību jomu koordinatori

  Mācību joma Vārds, uzvārds Skola, kurā strādā Kontakti
1 Pirmsskolas un sākumskolas Ingrīda Bleidele
Vita Naklonova
Naujenes pamatskola, sākumskola
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, pirmsskola
65476858
65450176
2 Sociālā un pilsoniskā Raimonds Rēķis Sventes vidusskola 65429688
3 Valodu Aina Sukāne
Ilona Anaņko
Olga Goršantova
Sventes vidusskola, latviešu valoda
Sventes vidusskola, angļu valoda
Medumu pamatskola, Vaboles vidusskola, krievu valoda
65429688
65429688
65475816
4 Tehnoloģiju Dina Žilvinska Vaboles vidusskola 65475816
5 Veselības un fiziskās aktivitātes Aleksandrs Sibircevs Sventes vidusskola 65429688
6 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Ināra Ondzule Špoģu vidusskola 65426880
7 Matemātikas Veneranda Kucina Vaboles vidusskola 65475816
8 Dabaszinātņu Jadviga Bobkova
Maruta Kuriga
Zemgales vidusskola, bioloģija un dabaszinības
Vaboles vidusskola, ģeogrāfija
65471763
65475816
  Vārds, uzvārds Skola, kurā strādā Tālrunis
Bibliotekāri Ingrīda Kolosovska Špoģu vidusskola 65426880

Atjaunināts