Daugavpils novada mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji

Metodiskā apvienība Vadītāja vārds, uzvārds Skola, kurā strādā Tālrunis
Sākumskola Ingrīda Bleidele Naujenes pamatskola 65476858
Mājturība Dina Žilvinska Vaboles vidusskola 65475816
Krievu valoda
(svešvaloda, dzimtā)
Olga Goršantova Medumu pamatskola 65471555
Bibliotekāri Ingrīda Kolosovska Špoģu vidusskola 65426880
Vēsture un sociālās zinības Raimonds Rēķis Sventes vidusskola 65429688
Angļu valoda Ilona Anaņko Sventes vidusskola 65429688
Matemātika, fizika, ekonomika Veneranda Kucina Vaboles vidusskola 65475816
Sports Aleksandrs Sibircevs Sventes vidusskola 65429688
Informātika      
Latviešu valoda
(valsts valoda, dzimtā valoda)
Aina Sukāne Sventes vidusskola 65429688
Kulturoģija Antra Dombrovska Špoģu vidusskola 65426880
Ģeogrāfija Maruta Kuriga Vaboles vidusskola 65475816
Mūzika Larisa Sauleviča Randenes pamatskola 65437658
Vizuālā māksla Ināra Ondzule Špoģu vidusskola 65426880
Ķīmija Anna Aņisimova Sventes vidusskola 65429688
Bioloģija un dabaszinības Jadviga Bobkova Zemgales vidusskola 65471763
Ētikas un kristīgās mācības Anita Skrinda Vaboles vidusskola 65475816
Pirmsskolas izglītība Vita Naklonova Naujenes pirmskolas izglītības iestāde “Rūķītis” 65450176

Daugavpils novada skolotāju metodisko apvienību darbības reglaments (.pdf)

Atjaunināts