Izmaiņas projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2020. gada. 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 6.darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

Projekta pagarinājuma gadā – 2020./2021. mācību gadā būs dažādas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējiem projekta gadiem: netiks finansētas neiesaistītās izglītības iestādes. Darbu projektā turpina Pedagoga karjeras konsultanta, kuri ir ieguvuši tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas. Karjeras attīstības atbalsts projektā tiks sniegts – izmēģinājumskolās, kur tiek nodarbināti Pedagoga karjeras konsultants, piedāvājot mērķētus Karjeras attīstības atbalsta pasākumus, īstenojot uz izglītojamo vērstu individualizētu Karjeras attīstības atbalstu, nodrošinot individuālas un grupu karjeras konsultācijas, kā arī pasākumus, kas ir atbilstoši izglītojamā interesēm un vajadzībām un veicinās karjeras izglītības integrāciju pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, vienlaikus daudz mērķtiecīgāk bērnu Karjeras attīstības atbalsta jautājumos tiks iesaistīti un izglītoti arī vecāki.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *