Izmantojiet jaunas iespējas un piedalieties Daugavpils novada projektu konkursā vispārējām izglītības iestādēm “Kopā būt!”

Vaboles vidusskolas jauniešu dalība krīzes centra ’’Dardedze’’ vadītajās radošajās darbnīcās

Pedagogiem, vecākiem, izglītojamiem nākas saskarties ar arvien jauniem izaicinājumiem… Pieaug informācijas tehnoloģiju nozīme, bet tajā pašā laikā zūd saskarsmes prasmes starp bērniem vecākiem, pedagogiem. Ir attīstījušies jauni atkarību veidi-legālās narkotikas, enerģētiskie dzērieni, kas rada neatgriezeniskas sekas veselībai. Un tādēļ tieši šajā laikā ir ļoti svarīgi prast uzrunāt jauniešus, lai palīdzētu viņiem nākotnē kļūt veiksmīgiem un uz pozitīvām vērtībām orientētiem jauniem cilvēkiem.

Projektu konkurss “Kopā būt!” Daugavpils novadā tiek organizēts jau trešo gadu. 2013. gadā tika atbalstīta projektu īstenošana trijās novada izglītības iestādēs:

Špoģu vidusskolā – aktivitātes atkarību mazināšanai, izpratnes par veselības jautājumiem veidošanai (diskusija – simulācijas spēle ar policijas pārstāvju, skolēnu, vecāku pašvaldības iestāžu speciālistu piedalīšanos, tikšanās ar pediatru, fizioterapeita nodarbības) un tradīciju stiprināšanai ģimenē(skolas un ģimenes svētku kalendāra veidošana, kurā tika izmantoti labās prakses piemēri)

Vaboles vidusskolā – mobinga (vardarbības) mazināšanai vienaudžu vidū (sadarbībā ar centru „Dardedze” izglītojošu programmu īstenošana audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem – izmantojot lomu spēles, diskusijas, emocionālās vides analizēšanu skolā)

Birzniekos – vecāku, izglītojamo, pedagogu sadarbības formu pilnveidošana, jaunu sociālo prasmju attīstība bērniem, jaunu skolas tradīciju iedzīvināšana.

2014.gada projektu konkursa mērķis ir kopīgi sadarbojoties pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem u.c. sadarbības partneriem rast iespēju veidot inovatīvāku pieeju audzināšanas darba īstenošanā, kas efektīvāk uzrunātu izglītojamos par vērtībām, attīstot cieņpilnas, atbildīgas un iecietīgas savstarpējās attiecības un sekmētu veselīga dzīvesveida pamatprasmju apguvi.

Konkursa ietvaros tiks atbalstīti trīs projekti, paredzot viena projekta īstenošanai maksimālo atbalstāmo summu EUR 710.00.

Projekti līdz 2014.gada 7.aprīlim jāiesniedz Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldē.

Projektu realizācijas termiņš no 2014.gada 1.maija līdz 2014.gada 31.oktobrim.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *