Izsludināts atklātais konkurss Medumu speciālās pamatskolas direktora amatam

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568)

izsludina atklāto konkursu Medumu speciālās pamatskolas direktora amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1345 08)

Darba pamatpienākumi:

 • Vadīt, plānot, organizēt skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām
 • Veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem

Prasības kandidātiem

Augstākā pedagoģiskā izglītība (jāatbilst Izglītības likuma 30.panta prasībām, Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām)

 • Darba pieredze pedagoģiskajā jomā ne mazāk, ka 3 gadi;
 • Darba pieredze skolas direktora amatā vai citā izglītības vadības jomā ne mazāk, ka 3 gadi;
 • Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • Prasme plānot un organizēt izglītības iestādes darbu;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas;
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office).

Pieteikuma dokumenti

 • Motivācijas vēstule;
 • CV;
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Medumu speciālās pamatskolas attīstības redzējums (līdz 3 A4 lapām datorrakstā).

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalgu saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”) un sociālās garantijas

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Medumu speciālās pamatskolas direktora amatu” var iesniegt līdz 2020.gada 10.jūlija plkst. 15.30:

 • personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā;
 • atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401;
 • iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: vakances@daugavpilsnovads.lv.

Konkursa nolikums pieejams Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *