Jauniešu pasākums “ESI AKTĪVS” Špoģu vidusskolā

 

IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts.
EXPLORING.BELONGING.ACTING. Youth integration and empowerment Project
Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar Britu Padome finansējumu

Skola ir vieta, kurā skolēni iegūst ne vien vispārējo vidējo izglītību, bet arī mācās dzīves prasmes, risināt problēmu jautājumus, rast jaunas idejas, pirmo pieredzi organizēt, kļūdīties un būt līdzatbildīgiem. Skolēni apgūst sabiedrības funkcionēšanas sistēmu un piedzīvo veidus, kā kaut ko mainīt tās darbībā. Mūsu, pieaugušo, uzdevums šajā procesā ir panākt, ka jaunieši pašorganizējas un apzinās, ka visi kopā var paveikt vairāk.

Pateicoties IAC un British Council jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektam “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”, 6.aprīlī Špoģu vidusskolā notika 8.-9.klašu skolēnu tikšanās ar zinātkāres centra “Zino” vadītāju, daudzu jauniešu projektu organizētāju un līdzdalībnieci, brīvprātīgo darba kustības realizētāju Viktoriju Kozlovsku. Nodarbībā “Esi aktīvs” lektore dalījās ar savu personisko brīvprātīgā darba veicēja pieredzi, kas mudināja jauniešus dalīties savās pārdomās, sapņos, kā arī motivēja aizdomāties par savu lomu atbildīgas sabiedrības veidošanā, savām iespējām darboties vietējās kopienās, nest savu artavu jauniešu dzīves pilnveidošanā. Skolēni atraktīvā veidā, sadarbojoties nelielās grupās, izstrādāja savas ieceres vai sapņa realizācijas soļus un paņēmienus. Jaunieši nonāca pie interesantām idejām, kuras turpmāk varēs iedzīvināt savos jauniešu centros- nakšņošana teltīs skolas pagalmā, sporta svētki savos pagastos, izdzīvošanas un sadzīvošanas mākslas pasākums dabā, ārzemju kultūras festivāls, “ekospēles” mazajiem, netradicionālās modes skate, retro kultūras nedēļa, sadraudzības vakars ar novada skolu pašpārvaldēm u.c.

Lektore stāstīja jauniešiem par neformālo izglītību caur savas pieredzes prizmu, akcentējot uzņēmējdarbības un pašiniciatīvas prasmju nozīmīgumu turpmākajā darbībā, kā arī piedāvāja izvērtēt savas prasmes un spējas ar nelielu testu.

Analizējot pasākuma norisi, skolēniem radās atziņa, ka būt aktīvam neko nemaksā, bet pieredzes un jaunu atklāsmju ziņā tas ir neatsverams ieguvums. Jauniešus satuvināja neformālā nodarbības gaisotne, brīva, nepiespiesta atmosfēra, kurā ikviens bija drošs izteikt savu viedokli un dalīties pieredzē, kā arī lūgt padomu un atrast veidu, kā īstenot savas ieceres.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *