Kalupes pamatskola

Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450
skola@kalupe.lv
+371 29103145 un +371 20220549 (direktore)
+371 20220157 (saimniecības vadītājs)

HIMNA
Kā kastaņbērns rudenī kautrīgs
No čaulas mēs raisāmies laukā
Ik rītu steidz pretī draugs smaidīgs
Sākas ceļojums pasaulē jaukā.Piedzied:
Gaišie bērnības gadi
Skolā, klasē, sirdī
Spalgie stundu zvani
Aicinās Kalupē mūsŠeit zinību krelles mums saver,
Skolas labais un sirsnīgais gars
Tālus apvāršņus skatienam paver
Klasē spīdošais gaismas stars.Te ceļu sāk bērnības sapņi,
Te gaiteņos straujāk sirdis pukst
Un tālāk un augstāk tās kāpjot
No gudrības lielās grāmatas čukst

Atjaunināts