Administrācija un skolotāji

2021./2022. m.g.

1. Irēna Mukāne Skolas direktore (tālr. 20220549 ),
latviešu valodas un literatūras skolotāja
2. Tatjana Romanceviča Direktores vietniece, matemātikas, informātikas un datorikas skolotāja
3. Vitālijs Aļeksejevs Sporta, mājturības un tehnoloģiju (zēniem), dizaina un tehnoloģiju skolotājs
4. Sanita Cirse Fizikas, mājturības un tehnoloģiju (meitenēm), dizaina un tehnoloģiju,  sociālo zinību un sākumskolas skolotāja
5. Valentīna Daukšte Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja
6. Sanita Jaunošāne Pirmsskolas un kristīgās mācības skolotāja
7. Tatjana Sorokina Angļu valodas skolotāja, speciālais pedagogs
8. Agnese Kokina Skolotājs logopēds
9. Rita Koržeņevska Dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas skolotāja
10. Aija Rasčevska Pirmsskolas skolotāja
11. Inese Sauša Sākumskolas skolotāja
12. Māra Leleva Mūzikas skolotāja
13. Renāte Vēlika Latvijas un pasaules vēstures, vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja
14. Jekaterīna Šimane Krievu valodas skolotāja
15. Svetlana Meļņičenko Pirmsskolas skolotāja

Atjaunināts