Administrācija un skolotāji

Ināra Ondzule Skolas direktore (t. 29103145), vizuālās mākslas skolotāja
Irēna Mukāne Direktores vietniece izglītības jomā (t.20220549), latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vitālijs Aļeksejevs Sporta un mājturības skolotājs
Karīna Bagijeva Informātikas un pirmsskolas skolotāja
Sanita Cirse Fizikas, mājturības un sociālo zinību skolotāja, pedagoga palīgs
Sanita Jaunošāne Kristīgās mācības skolotāja
Ludmila Kārkliņa Angļu valodas skolotāja
Agnese Kokina Skolotājs logopēds
Rita Koržeņevska Dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja, pedagoga palīgs
Aija Rasčevska Pirmsskolas skolotāja
Natālija Polgina Sākumskolas, pirmsskolas skolotāja un krievu valodas skolotāja
Tatjana Romanceviča Matemātikas skolotāja
Inese Sauša Sākumskolas skolotāja
Viktorija Vanaga Mūzikas skolotāja
Renāte Vēlika Sākumskolas un vēstures skolotāja