Administrācija un skolotāji

2020./2021. mācību gads

1. Irēna Mukāne Skolas direktore (tālr. 20220549 ),latviešu valodas un literatūras skolotāja
2. Tatjana Romanceviča Direktores vietniece, matemātikas un informātikas skolotāja
3. Vitālijs Aļeksejevs Sporta, mājturības un tehnoloģiju (zēniem), dizaina un tehnoloģiju skolotājs, pedagoga palīgs
4. Sanita Cirse Fizikas, mājturības un tehnoloģiju (meitenēm), dizaina un tehnoloģiju,  sociālo zinību un sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja
5. Valentīna Daukšte Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja, pedagoga palīgs
6. Sanita Jaunošāne Pirmsskolas skolotāja, pedagoga palīgs
7. Tatjana Sorokina Angļu valodas skolotāja, speciālais pedagogs
8. Agnese Kokina Skolotājs logopēds
9. Rita Koržeņevska Dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas skolotāja, pedagoga palīgs
10. Aija Rasčevska Pirmsskolas skolotāja
11. Inese Sauša Sākumskolas  skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja
12. Māra Leleva Mūzikas skolotāja
13. Renāte Vēlika Latvijas un pasaules vēstures, vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja
14. Jekaterīna Šimane Krievu valodas skolotāja, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotāja
15. Svetlana Vasiļjeva Interešu izglītības skolotāja

Atjaunināts