Administrācija un skolotāji

Irēna Mukāne Skolas direktore, latviešu valodas skolotāja
Tatjana Romanceviča Direktores vietniece izglītības jomā,
matemātikas un informātikas skolotāja
Vitālijs Aļeksejevs Sporta un mājturības skolotājs
Sanita Cirse Fizikas, mājturības, sociālo zinību un sākumskolas skolotāja
Valentīna Daukšte Latviešu valodas un krievu valodas skolotāja
Sanita Jaunošāne Kristīgās mācības un pirmsskolas skolotāja
Tatjana Sorokina Angļu valodas skolotāja
Agnese Kokina Logopēde
Rita Koržeņevska Dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja, pedagoga palīgs
Aija Rasčevska Pirmsskolas skolotāja
Inese Sauša Sākumskolas un pirmsskolas skolotāja
Anna Stankeviča Mūzikas skolotāja
Renāte Vēlika Sākumskolas, vēstures un vizuālās mākslas skolotāja

Atjaunināts