Interešu izglītība

2020./2021. mācību gads

N.p.k. Programmas un pulciņa nosaukums Skolotājs
1. 1. – 4. klašu vokālais ansamblis Māra Leleva
2. 5. – 9. klašu vokālais ansamblis Māra Leleva
3. Sporta pulciņš Vitālijs Aļeksejevs
4. 1. – 5. klašu tautas deju pulciņš Inese Sauša
5. 132.Kalupes mazpulks Inese Sauša
6. Akordeonistu ansamblis Svetlana Vasiļjeva
7. Dabas draugi Rita Koržeņevska
8. Vizuālās un plastiskās mākslas pulciņš Renāte Vēlika
9. Matemātikas pulciņš Tatjana Romanceviča
10. Makeblock robotikas pulciņš Tatjana Romanceviča
11. Datorikas pulciņš Tatjana Romanceviča
12. LEGO robotikas pulciņš Tatjana Romanceviča
13. 1. – 4. klašu dabaszinību pulciņš Renāte Vēlika
14. 5. – 9. klašu dabaszinību pulciņš Sanita Cirse

Atjaunināts