Interešu izglītība

N.p.k. Programmas un pulciņa nosaukums Skolotājs
1. 1. – 4. klašu vokālais ansamblis Anna Stankeviča
2. 5. – 9. klašu vokālais ansamblis Anna Stankeviča
3. Sporta pulciņš Vitālijs Aļeksejevs
4. 1. – 4. klašu tautas deju pulciņš Inese Sauša
5. 132. Kalupes mazpulks Inese Sauša
6. Akordeonistu ansamblis Svetlana Vasiļjeva
7. Dabas draugi Rita Koržeņevska
8. Vizuālās un plastiskās mākslas pulciņš Renāte Vēlika
9. Dabaszinību pulciņš 1. – 4. kl. Renāte Vēlika
10. Dabaszinību pulciņš 5. – 9. kl. Sanita Cirse
11. Matemātikas pulciņš Tatjana Romanceviča
12. Datorikas pulciņš Tatjana Romanceviča
12. Robotikas pulciņš Tatjana Romanceviča

Atjaunināts