Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V_626
izsniegta
01.08.2018
Nr. 11659
līdz
06.02.2023
2 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 Nr. V-2174
izsniegta
20.02.2020
Nr. 13781
līdz
06.02.2023
3 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 Nr. V-2175
izsniegta
20.02.2020
Nr. 13782
līdz
06.02.2023
4 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-7168
izsniegta
11.04.2014

Atjaunināts