Statistika

Kalupes pamatskolā 2021./2022. mācību gadā – 76 izglītojamie

Pamatizglītības programma – 41 izglītojamie

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 5 izglītojamie

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 9 izglītojamie

Pirmsskolas izglītības programma – 21 izglītojamais

Skolā strādā 16 skolotāji,

  • 15 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 skolotāja studē bakalaura programmā
  • 1 skolotājam – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (no 01.09.2018)
  • 1 skolotājam – 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (no 01.09.2018)
  • 11 pedagogiem – maģistra grāds, 1 skolotāja studē maģistra programmā

Skolas darbību nodrošina 16 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu platība 3137 m2.

Atjaunināts