Kalupes mazpulcēni darbojas Lielās Talkas konkursa ietvaros

Tik ļoti visi esam sailgojušies pēc saules stariem, iespējas pavadīt vairāk laika dabā. Un tieši pavasarī mēs kļūstam tuvāk dabai vairāk kā jebkurā citā gadalaikā, jo Latvijas daba ir neizsmeļams apbrīnas un sajūsmas avots. 8. aprīlī ieklausīties ziedonī aicināja pirmā no Kalupes pamatskolas organizēto pasākumu cikla aktivitātēm, kas veltītas Lielās Talkas koordinatoru konkursam „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Ambeļu pagasta parkā tikās Kalupes mazpulcēni un dabas draugi, kas kopā ar Špoģu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāju Jāni Suveizdu izstaigāja parka taciņas, ieklausoties tur sastopamo putnu balsīs. Skolēni ar interesi klausījās skolotāja stāstos par Latgalē un Latvijā biežāk sastopamajiem putniem.

Kalupes pamatskolas mazpulks ir viens no vecākajiem mazpulkiem Daugavpils novadā, kas pamatoti lepojas ar aktīvu iesaistīšanos vairākos novada un valsts mēroga pasākumos un aktivitātēs. Mazpulcēni ir aktīvi, darboties griboši un zinātkāri. Katru gadu mazpulcēni izstrādā un īsteno dzīvē 20 līdz 25 projektus, rudenī tos prezentējot mazpulkā un labākos projektus arī forumā. Tiek audzētas puķes, dārzeņi, kopti mājdzīvnieki, un kas vissvarīgākais – pētīta un sakopta apkārtējā vide.

Kalupes pamatskolas mazpulka vadītāja Inita Ivdre stāsta, ka mazpulcēni un dabas pulciņa dalībnieki katru gadu iesaistās Meža un dārza dienās, veido putnu būrīšus un stāda mežu. Kā arī notiek aktīva iesaistīšanās Mammadaba meistarklasēs. Katru gadu tiek izdomātas arvien jaunas un jaunas iniciatīvas.

Šogad putnu māju darināšana izvērtās par ģimenisku aktivitāti, jo procesā iesaistījās arī skolēnu vecāki un vecvecāki. Kalupes pagasta parkā šādu putnu būrīšu jau ir daudz, tādēļ šogad jaundarinātie būrīši tika atvesti uz kaimiņu pagastu – Ambeļiem. 20 putnu būrīši tika iekārti kokos blakus tradīciju mājai „Ambeļu skreine” un tuvākajā tās apkārtnē.

Katru gadu Kalupes pamatskola rīko arī sakopšanas talkas, kurās iesaistās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki. Tāpat katru gadu notiek arī meža stādīšana. Šogad meža darbi Kalupes pagastā notiks 22. aprīlī. Kā atzīst mazpulka vadītāja, meža stādīšana ir prioritāte. Arī šoziem kopā ar mežsargu mazpulcēni devās uz mežu, lai nodrošinātu meža dzīvniekus ar barību. Arī mācību stundās par dabas un vides aizsardzības jautājumiem tiek runāts daudz. Priecē, ka šogad katrs pirmklasnieks ir sarūpējis pats savu putnu būrīti.

Kalupes pamatskolas skolniece Elāna stāsta, ka putnu māju šogad darinājusi kopā ar tēti. Elāna cer, ka jaunajā mājā pavisam drīz dzīvos strazdi. Skolniece interesējas par notiekošo dabā, sevišķi jau mežā, pētot putnus un dzīvniekus, kas to apdzīvo. Savukārt lielākie skolēni labprāt piedalās vides sakopšanas talkās. Kristīne un Līga stāsta, ka pastaigas laikā ir uzzinājušas daudz jauna, ieklausīties putnu balsīs – gan īstajās, gan skolotāja atdarinātajās – bija gaužām interesanti. Abas meitenes uzskata, ka, sakopjot apkārtējo vidi, tiek palīdzēts Latvijai tapt tīrākai un zaļākai.

Pēc putnu būrīšu izvietošanas Ingrīdas Skuteles vadībā notika dažādas spēles un rotaļas par putniem un citām dabas tēmām, kurās bērni labprāt iesaistījās. 13. aprīlī atkal tiksimies ar Kalupes mazpulcēniem un dabas draugiem, lai klātienē vērotu skolas dabas stūrīša atklāšanu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *