Kalupes pamatskola projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

Zināšanas par sabiedrību ir instruments, ar kura palīdzību orientēties mūsdienu sarežģītajā pasaulē un uzņemties atbildību par savu rīcību, – to apgūst skolēni pamatskolas mācību priekšmetos. Taču viens ir zināt tādas sabiedrības vērtības kā iecietība un dažādība, pavisam kas cits būt tolerantam pret atšķirīgo blakus, kas izjūt bailes, atstumtību un pat neieredz sevi par to, ka neatbilst sabiedrībā pieņemtajām normām un ideāliem. Tāpēc mūsu skolas 7., 8. un 9. klase darbojās Zviedrijas “Glada Hudik” projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”.

Tas ir projekts, kas mudina mūs pozitīvi pieņemt cilvēku dažādību, ieraudzīt to, ka ikvienam cilvēkam piemīt spējas un resursi, un izprast, kā mazināt aizspriedumus, vairojot zināšanas un iepazīstot vienam otru.

Vispirms skolēni rakstīja domrakstu “Ja vienu dienu visu pasaulē varētu noteikt es” – gan par savām problēmām saskarsmē, gan par prieku, gan saviem sapņiem.

“Cik daudz brūkleņu ir pasaulē?”- pirms skatījāmies šo Zviedrijā uzņemto filmu, pārrunājām pašā nosaukumā ietverto metaforu. Kāpēc “brūkleņu”? – vērtīga, veselīga oga, bet purvā augot. Kas ir purvs? – grūti izejama vieta. Kam? – mums, arī brūklenēm, ja tās lasām, plēsdami ar visiem ceriem …

Noskatījāmies filmas aktieru videoportretus, kas ļāva padziļināti iepazīt apspriežamo tēmu un aktieru personības, jo teātra trupā kopā darbojas gan aktieri ar garīgās attīstības traucējumiem, gan aktieri bez funkcionāliem traucējumiem. Skolēniem bija jāstrādā ar dažādiem jautājumiem, kas skar atstumtību, diskrimināciju, mobingu un ANO konvenciju par bērna tiesībām. Projektā iekļautajās aktivitātēs bija paredzēts pārrunāt redzēto un iesniegt “Atsauksmes” projekta mājaslapā.

Projekta ietvaros mūsu skolā ciemojās Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” dienas aprūpes centra “Cerību tilts” jaunieši, un raisījās draudzīga saruna par visu, kas interesē – gan par lielām, gan mazām lietām. Ar aizrautību un interesi ciemiņi aplūkoja skolas dzīvās dabas stūrīti. Jauka sadziedāšanās priecēja mūs visus – šie jaunieši dziedāja un mēs varējām līdzi dziedāt un otrādi. Tā bija satikšanās, no kuras ieguvēji bija gan tie, kuri uzdrošinājās stāstīt par savu funkcionālo traucējumu, par savu citādību, gan tie, kuri ieraudzīja atšķirīgo sev blakus un pieņēma to.

Viens no sabiedrības svarīgākajiem uzdevumiem ir veicināt taisnīgumu un cieņu pret visu cilvēku līdztiesību. Gudra sabiedrība labvēlīgi izturas pret dažādību un atšķirīgo. Mēs visi varam būt atšķirīgi un saskatīt tajā vērtību. Lai mūsu mērķis ir nevis mainīt pasauli, bet gan sevi, savu klasi!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *