Kalupes pamatskolas dabas stūrītis atklāts jaunās telpās

Pēc Kalupes pamatskolas renovācijas dabas stūrītis, kas skolā ir jau 20 gadus, šodien ir atceļojis uz jaunām telpām. Šajā kabinetā tagad notiek arī dabas pulciņa nodarbības, kuras jau vairāku gadu garumā vada skolotāja Rita Koržeņevska. Kā uzskata skolotāja, skola ir sava veida ģimene, kas iemāca mīlēt un saudzēt dabu. Paldies par atbalstu skolotāja teic skolas direktorei Inārai Ondzulei, kas ar savu entuziasmu un iedvesmošanu palīdz dabas stūrīša uzturēšanā. Lai arī dabas pulciņa dalībnieku skaits nav liels, visi skolēni atzīst, ka pulciņa nodarbības palīdz uzzināt daudz jauna par vidi un tajā notiekošajiem procesiem. Dzīvās dabas stūrītī varam redzēt viļņveida mazos papagailīšus, jūrascūciņas, zivtiņas, zirnekli un arī tās visvecāko iemītnieku – tritonu.

Dabas stūrītis Kalupes pamatskolā ir vienīgais visā Daugavpils novadā. Kā stāsta dabas pulciņa vadītāja, dabas stūrītis skolā tika izveidots laikā, kad Daugavpils rajonā tika likvidēta jauno naturālistu stacija. „Pirmie stūrīša iemītnieki bija papagailis, vairāki kanārijputniņi, bruņurupuči, varde, lielais tritons un kāmīši. Liels paldies jāsaka toreizējam skolas direktoram Jāzepam Vucānam. Laika gaitā mums ir ļoti, ļoti šie dzīvnieciņi mainījušies. Katram no viņiem ir bijis savs mūžs. Vieni ir aizgājuši un citi atkal nākuši klāt”, tā skolotāja R. Koržeņevska.

Dabas pulciņa dalībnieki nedarbojas tikai telpās, viņi bieži iet dabā un piedalās vairākās aktivitātēs. Darbojoties pulciņā, viņi gūst zināšanas par vidi, paši spēj būt atbildīgi par to, kas apkārt un ar savu piemēru audzina arī pārējos skolēnus. Šogad dabas draugi aktīvi līdzdarbojās projektā „Tīrai Latvijai tīriem ūdeņiem”, kura laikā, pētot pagasta ūdeņus un sadarbojoties ar pagasta pašvaldību, tika aicināti piedalīties arī noslēguma pasākumā Rīgā.

Kalupes pamatskolas dabas draugi aktīvi piedalās ikgadējās Meža un dārza dienās, stādot kociņus, organizējot talkas, izgatavojot putnu būrīšus, tiekoties ar mežziņiem un uzzinot daudz svarīgas informācijas, ko skolā dažkārt neiemāca.

„Protams, mūsu dabas pulciņa dalībnieki piedalās arī vides spēļu konkursos – „Skolēni eksperimentē” un citos. Varbūt tajos ne vienmēr veicas izcili, bet no viņu puses jūtama ļoti liela atbildība. Kad izdodas, ir prieks!”, tā stāsta skolotāja. Katru pavasari Kalupes dabas draugi, sadarbojoties ar Salaspils ornitologu biedrību, piedalās arī gājputnu atgriešanās reģistrācijas programmā „Dzīvais pavasaris”. Katra pulciņa un dabas draugu tikšanās reize ir veltīta kādam konkrētam tematam. Nodarbības laikā un arī mājās tiek daudz lasīts, pētīts un pēc tam arī prezentēts.

Kalupes pamatskolas 6. klases skolniece Rainita Zavadska ir dabas draugs arī sirdī. Pateicoties nodarbībām, ir iespēja iesaistīties vairākās vides aktivitātēs. „Palicis atmiņā projekts „Vides spēles”, kurā piedalījāmies un ieguvām 3. vietu. Tas bija jauks notikums. Gribētos, lai dzīvās dabas stūrītis paplašinās, lai tajā ienāk mazie bruņurupuči un krāsainās zivtiņas”, tā tāsta Rainita.

Skolas direktore Ināra Ondzule atzīst, ka vides sakopšana Kalupes skolā ir ar senu tradīciju.

„Tam, kas atrodas mums apkārt, ir jābūt sakoptam neatkarīgi no tā, vai tas ir pavasaris vai rudens, vai kāds aicina uz talku vai neaicina. Par apjomīgiem sakopšanas darbiem mēs varam runāt, sākot jau no 2001. gada, kad pavasarī notika pirmā lielā sakopšanas talka. Kad skolēni, kopā ar vecākiem un skolotājiem izgāja sakopt skolas pieguļošo teritoriju. Arī 2002. gada talka parādīja, cik ļoti lielus darbus mēs varam paveikt. Atnākot palīgā bērnu vecākiem, mēs paveicām tiešām apjomīgus darbus. Ir arī tādi vecāki, kas labprāt palīdz nāk talkā ar savu tehniku. Visi darbi ikreiz notiek ciešā sadarbībā ar pagasta pārvaldi. Kā talkai par pašmērķi mēs neliekam šo maisu skaitīšanu, bet gan darbus, ko varbūt nevaram paveikt ikdienā. Skolas teritorijā ir neliela bērzu aleja, kociņus 2002. gadā ir stādījuši nu jau skolas absolventi, bet toreiz tie bija teicamnieki, kas par godu skolai iestādīja pa bērzam. Arī šim gadam ir ieplānoti labiekārtošanas darbi skolas teritorijā – lapu sagrābšana, krūmu izzāģēšana un, protams, puķu dobju atjaunošana, kas skolas renovācijas laikā tika pārnestas un pašlaik stāv tukšas”, direktore Ināra Ondzule.

Prieks, ka, pateicoties Lielās Talkas idejai, tik tiešām kaut kas mainās mūsu paradumos un domāšanā. Īstenojot konkursa aktivitātes Daugavpils novadā, mēs daudzus jo daudzus pieķērām pie domas, ka domāt „zaļi” ir aktuāli. Mēs turpinām un turpināsim sakopt mūsu novadu, piedalīties konkursos un rīkot vides pasākumus, jo šo nedēļu laikā pierādījām, ka kopā mēs varam tik daudz un ka pastāv tas un tie, kas pārvēršas.

Foto galerija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *