Kalupes pamatskolēni ar interesi par dabaszinātnēm nākotnes profesijas meklējumos

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tika organizētas praktiskās nodarbības fizikā sadarbībā ar DU Fizikas un matemātikas katedru un mācību vizīte Daugavpils Valsts tehnikuma metodiskajā centrā skolēniem ar mērķi ieinteresēt viņus apgūt matemātikas un dabaszinību mācību priekšmetus, šim nolūkam izmantojot aktivitātes citās mācību iestādēs.

Daugavpils Universitātē nodarbības vadīja Lolita Jonāne, pedagoģijas doktore, DU Fizikas un matemātikas katedras docente, jautājot: „Kas ir fizika? Tā ir cilvēku pieredze, kas tiek krāta, apkopota un nodota tālāk civilizācijas tehnoloģiskā progresa attīstībai. Un pats galvenais- fizika ir joma, kas attīsta prātu.” Par to skolēni pārliecinājās, darbojoties praktiski. „Zinot fizikas ābeci, var strādāt ar sarežģītām lietām”, teic docente, un tālāk ceļš ved uz Nanotehnoloģiju laboratorijām, kur praktizējošs students interesanti sniedz ieskatu laboratoriju darbības procesā.

Nākamās pieturas – profesionālās izglītības kompetences centrs- Daugavpils valsts tehnikums, kur pamatskolu beidzējiem ir iespēja apgūt vairākas profesijas, tostarp elektrotehniķa, dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķa, arī programmēšanas tehniķa profesijas. Skolēniem bija iespēja apskatīt materiāltehnisko bāzi, kāda tiek izmantota nodarbībās, audzēkņu kvalitatīvai profesionālai sagatavošanai. Neviltotu interesi izraisīja audzēkņu konstruētie un programmētie Lego roboti, kuru vadīšanu uzticēja skolas robotikas pulciņa dalībniekiem. Motivācijai gribēt izzināt, kā darbojas lietas, var kalpot arī 7D filma, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu.

Apmeklējot dažādās mācību iestādes, secinājums bija viens- katram ir iespēja izvēlēties sev saistošu profesiju nākotnē, taču, lai tā kādreiz būtu realitāte, nevis nepiepildīta iespēja, jārīkojas jau šodien.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *