Karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Biznesa gēns” Daugavpils novada skolās

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Daugavpils novada Biķernieku pamatskolas, Špoģu vidusskolas, Zemgales vidusskolas, Medumu speciālās pamatskolas, Kalupes pamatskolas, Medumu pamatskolas, Randenes pamatskolas 6.-9. klašu skolēni laika posmā no 13. februāra līdz 12. martam piedalījās pasākumā ”Biznesa gēns”. Šajā laika posmā tika novadītas 8 nodarbības.

Nodarbības, iestājoties ārkārtējai situācijai, nevarēja realizēt Vaboles vidusskolas, Laucesas pamatskolas, Sventes vidusskolas, Lāču pamatskolas, Salienas vidusskolas, Silenes pamatskolas un Naujenes pamatskolas 6.-9. klasēm, Špoģu vidusskolas 7.a un 7.b klasēm. Ceram, ka būs iespēja tās realizēt nākošajā mācību gadā.

Nodarbības sasniedzamais mērķis bija: uzzināt par uzņēmējiem nepieciešamajām prasmēm un sava biznesa radīšanu, par uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem, izvērtēt savu piemērotību uzņēmējdarbībai.

Nodarbības vadīja Daina Einberga, eksperte dzīves uzlabošanā un mērķu sasniegšanā, SIA „DK Projekts” īpašniece un vadītāja.

Tas bija praktisks apmācību process ar piemēriem, biežāk pieļauto kļūdu identificēšanu, ieteikumiem, situāciju analīzēm un izspēlēm.

80 minūšu nodarbībā skolēniem tika piedāvātas sekojošas aktivitātes:

  • Uzņēmējs un uzņēmējspējas – apvienotā veidā vai dalīti
  • Ledlaužu-iepazīšanās aktivitāte “Vai es vēlos būt uzņēmējs?” – prasmes un kompetences, kuras jaunieši var komercializēt darba tirgū
  • Interaktīvā spēle “Uzņēmējs vai Algotais darbinieks”
  • Veiksmīgu uzņēmēju kompetences, ikdienas ieradumi, dzīves izaicinājumi
  • Skaidrojums par uzņēmumu veidiem un jauniešu iespējām uzņēmējdarbībā agrā vecumā
  • Darbs grupās “Uzņēmēji Latvijā un pasaulē”
  • Jauniešu SVID analīze par iekšējiem resursiem, spējām un stiprajām pusēm, kas piemīt uzņēmējam Biznesa ideju ģenerēšana Latvijā un pasaulē – praktiskie piemēri
  • Mājas darbs

Katrs jaunietis pēc nodarbības aizgāja ar domu par saturīgi izmantotu laiku, apzinoties savas stiprās puses, iedvesmoti jaunām idejām un kāds varbūt par domu sava uzņēmuma dibināšanai nākotnē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *