- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Īstais solis ikdienā!” Daugavpils novada vidusskolās

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Daugavpils novada Špoģu vidusskolas, Vaboles vidusskolas, Sventes vidusskolas, Salienas vidusskolas un Zemgales vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni laika posmā no 15. janvāra līdz 5. februārim piedalījās pasākumā ”Īstais solis ikdienā!”. Šajā laika posmā tika novadītas 6 nodarbības.

Nodarbības sasniedzamais mērķis bija: veicināt skolēnu izpratni par darbā noderīgām prasmēm un lēmumu pieņemšanas prasmi turpmākās izglītības un karjeras ceļa izvēlē.

Nodarbības vadīja lektore Ruta Silapētere. 80 minūšu nodarbībā skolēniem tika piedāvātas sekojošas aktivitātes:

Katrs jaunietis pēc nodarbības aizgāja ar sev pašu svarīgāko atziņu vai vairākām atziņām, kas palīdzēs jau šajā mirklī vai nākotnē pieņemt lēmumu par turpmāko profesijas izvēli vai arī par to, kādas prasmes sevī vēl jāattīsta vai jāpilnveido, lai būtu konkurētspējīgs darba tirgū.