Kārtība, kādā tiks nodrošināta attālinātā mācīšanās izglītojamajiem

Atjaunināts