Konkurss „Gudrs, vēl gudrāks” Kalupes pamatskolā

Dabas Māte mudina visus savus bērnus rosīties- gan pumpuram plaukt, gan putnam meklēt mājasvietu, gan cilvēkbērnam apjaust savus spēkus un varēšanu.

Š. g. 20. aprīlī Kalupes pamatskolā 5., 6. klašu skolēniem notika konkurss „ Gudrs, vēl gudrāks”, kura mērķis bija aktualizēt skolēniem zināšanas un pamatprasmes latviešu valodā un literatūrā.  Piedalījās 10 spējīgākie skolēni latviešu valodā un literatūrā.

Konkurss noritēja 3 kārtās un noslēdzās ar finālu.  Tā gaitu stingri vēroja un rūpīgi punktus skaitīja Pepija (skolotāja T. Romanceviča) un uz semināru atbraukušie novada latviešu valodas un literatūras skolotāji.

Jautājumi par valodas lietošanas prasmēm mijās ar literatūras tēmām, kuras bija saistītas ar mūsu tautas dižgariem, literātiem – Aspaziju un Raini. Bija gan videojautājums, kuru uzdeva mūsu skolas bijusī absolvente Lāsma Indrijaite (Mukāne), gan ciemiņu jautājums, ko bija iepriekš sagatavojusi novada latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Aina Sukāne.

Dažu brīdi konkurss izvērtās kā – zini vai mini!-jo kaut ko 5. klases skolēns vēl nav mācījies, kaut ko sestklasnieks  no iepriekš mācītā jau piemirsis.

Starp konkursa kārtām uzstājās gan skolas daiļlasītāji, gan dziedātāji, gan akordeonisti.

Un beidzot Lielais Fināls! Elāna Gavrilova (5. klase) un Rainita Zavadska (6. klase) paviesojās Dzejas bankā un Valodas teorijas pilsētā, pastaigājās pa Sintakses ielu, pastrādāja Kļūdu remontdarbnīcā  un Neliterāro vārdu izgāztuvē. Pa Fonētikas mežu kā pa savu māju  pastaigājās, meklēja un veiksmīgi atrada „Dzeguzes olu” un palika draugos arī ar Āķīgo valodiņu! Ar nelielu punktu pārsvaru konkursā uzvaru izcīnīja Rainita.

Par skolas  „gudriniekiem” priecājās gan klasesbiedri, gan skolotājas, gan ciemiņi,  jo skolēni bija patiešām cītīgi gatavojušies un, neskatoties uz uztraukumu, labi tika galā ar piedāvātajiem uzdevumiem.

Viena no nozīmīgākajām kompetencēm, kas nodrošina iespēju kvalitatīvi apgūt zināšanas, ir lasīšana . Tāpēc semināra turpinājumā ciemiņi tika iepazīstināti ar mūsu skolēnu lasītprasmes  un literāro interešu attīstīšanas iespējām latviešu valodas un literatūras stundās un ārpusstundu pasākumos.

Lasīšanas prieks nekur tālu nav aizklīdis, dažreiz mazliet aizmaldījies, viegli atrodams.
Tikai jāzina, kādos ceļos tas meklējams.
Tāpat – arī mācīšanās prieks!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *