Labākie rezultāti centralizētajos eksāmenos uzrādīti matemātikā un krievu valodā

Jūnija beigās vidusskolu absolventi saņēma centralizēto eksāmenu rezultātus un atestātus par izglītības iestādes beigšanu. Daugavpils novadā eksāmenus kārtoja 135 skolēni, t.sk. Viduslatgales profesionālās vidusskolas īstenošanas vietas „Višķi” audzēkņi. Kopumā rezultāti novadā ir vājāki nekā pērn, bet līdzīgi kā vidēji valstī.

Lielākais eksāmenu kārtotāju skaits bija obligātajos eksāmenos, retāk skolēni izvēlējās kārtot vācu valodu, bioloģiju un fiziku. Šogad neviens nebija izvēlējies kārtot eksāmenu ķīmijā , savukārt vēstures eksāmenu kārtoja tikai profesionālās skolas audzēkņi.

Tradicionāli novadā vislabākie rezultāti tiek uzrādīti matemātikā un krievu valodā. Matemātikā šogad rezultāti ir par 10% augstāki nekā valstī, tāpat labi rezultāti parādīti fizikā (Daugavpils novadā – 75%, valstī – 50%) un bioloģijā (novadā – 91%, valstī – 62%). Krievu valodā rezultāts ir līdzīgs valstī uzrādītajam – novadā 73%, valstī – 72%.

Gadu no gada, vājākie rezultāti ir latviešu  un angļu valodā. Latviešu valodā rezultāts ir  42% (valstī – 49%), angļu valodā – 44% (valstī – 54%).

Salīdzinot ar 2014.gadu, būtiski uzlabojušies novada skolēnu rezultāti vācu valodā, bet kritis līmenis krievu un latviešu valodā.

Šajā mācību gadā labākos rezultātus uzrādīja Špoģu, Sventes un Vaboles vidusskola. Izcilus rezultātus (91-100% līmeni) uzrādīja 9 skolēni krievu valodā, 2 – matemātikā un 1-bioloģijā. Diemžēl, rezultāti pasliktinājušies Salienas vidusskolai.

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe Janita Zarakovska  uzskata, ka jāturpina iesāktais darbs pie skolotāju latviešu valodas uzlabošanas, tāpat jādomā pie latviešu valodas pilnveides metodiskā darba un jāpaaugstina iekšējā kontrole skolās (skolēnu stundu apmeklētību). Pozitīvi, ka šogad, ar Daugavpils novada domes atbalstu, tiks organizēti latviešu valodas pasniegšanas metodikas kursi novada skolotājiem.

J. Zarakovska kā labu piemēru min Špoģu vidusskolu, kuras skolotāji un skolēni, aktīvi iesaistoties dažādos projektos, vairākas reizes šogad viesojās ārzemēs, tādējādi uzlabojot praktiskās angļu valodas zināšanas. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, Špoģos angļu valodas rezultāts ir uzlabojies par 10%.
„Labie rezultāti eksaktajās zinātnēs skaidrojami ar stabilo skolotāju sastāvu un mazo kadru mainību – skolotājiem izveidojusies laba pieredze, pozitīvu ieguldījumu sniedz arī kvalitatīvais kabineta aprīkojums,” norāda J. Zarakovska.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *