Lāču pamatskola

 
Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Lāču pamatskolā
 

Skolas adrese: Muzeja iela 2, Lociku c., Naujenes pagasta, Augšdaugavas novads, LV-5458
e-pasts: skola@naujene.lv
Tālrunis: 65474565

   Skolas himna

DZIESMA PAR SKOLUSkolotājas Ainas SOLIMAS vārdi,

Komponistes Santas KASPARSONES mūzika

1. Naujenei tik plašas āres
Daudz ir skaistu vietu šeit.
Lāču skolas jumta spāres
Sauc un aicina šurp steigt.

P.: Lāču skolā gaišas klases,
Kabinetos kārtīgi.
Mācāmies mēs dzīves prasmes
Apzinīgi, prātīgi.

2. Skolā tā kā bites stropā
Skolēni tik dūc un san.
Skolotāji ar mums kopā
Māca dzīvot tev un man.
P.:

3. Skolā gudrības var smelties,
Intereses dažādot,
Attīstīties, augt un celties
Dzīves mērķi sasniedzot!
P.:

Skolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa “Lāčuks”  bērniem no 3-7  gadiem.

Atjaunināts